Kommentar fra Bane NOR om Filipstad-ulykken

I forbindelse med dødsulykken på Filipstad, har de pårørendes advokat, Sven Knagenhjelm, i dag gått ut i media med en pressemelding. Som svar til denne pressemeldingen ønsker Bane NOR å gi følgende kommentar

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

"Filipstad-ulykken er dypt tragisk. Den preger oss i Bane NOR sterkt og vi tar den på største alvor. Vi har kartlagt og gått grundig gjennom hendelsen og våre rutiner. Denne kartleggingen er en prosedyre som vi alltid følger etter alvorlige hendelser knyttet til jernbanen.

Den interne undersøkelsesrapporten har ikke til hensikt å avklare ansvarsspørsmålet. Ansvarsspørsmålet beror på en sammensatt vurdering og kan ikke utledes fra enkeltelementer eller brudd på internt regelverk. Kartleggingen av hendelsesforløpet er det fortsatt politiets etterforskning som håndterer. I tillegg gransker Statens havarikommisjon for transport ulykken. Forut for at en har ytterligere avklaringer av faktum, er det derfor dessverre for tidlig å avklare skyldspørsmålet.

Filipstadulykken er en forferdelig trist ulykke der én ungdom har mistet livet og to ungdommer ble hardt skadet etter å ha kommet i kontakt med høyspenning over et parkert tog i Filipstadtunnelen. Vi forstår godt de pårørendes sorg og fortvilelse og vi i Bane NOR ønsker selvfølgelig at noe slikt aldri skal skje igjen. 

Vi vil fortsette dialogen med de pårørende og FAU ved Ruseløkka skole, og vil også fortsette å følge opp med nødvendige tiltak etter vår interne undersøkelsesrapport som ble lagt frem i forrige uke."