Farriseidet-Porsgrunn er nominert til Årets anlegg

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet er en av kandidatene til den gjeve prisen Årets anlegg 2018. Vinneren blir kunngjort på Byggegallaen 3. april.

Paulertjønnbrua er en av ti bruer som er bygd mellom Farriseidet og Porsgrunn. Brupilarene er forankret til fjell med 20-28 meter lange sementfylte stålrør fordi brua krysser over et tjern. Foto: Hans Morten Tamnes

Nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn, er en del av InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen. Da det nye dobbeltsporet åpnet for trafikk 24. september 2018, fikk de reisende på strekningen et nytt og sterkt forbedret togtilbud. Reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik ble redusert fra 34 minutter til 12 minutter med den nye banen. På strekningen Skien-Oslo ble reisetiden redusert med 27 minutter.

Etter et snaut halvårs drift, er det tydelig at flere i Grenlandsregionen som har valgt toget som transportmiddel når de skal reise til Vestfold, Buskerud og Oslo. De eksakte tallene er ikke klare, men reisende forteller om flere folk på toget og fulle parkeringsplasser på Skien og Porsgrunn stasjon. Narvesen på Porsgrunn stasjon forteller til Porsgrunns Dagblad 22. februar 2019 at de har økt omsetningen med 50% siden september.

Stolt prosjektsjef
Prosjektsjef Lars André Tangerås synes det er veldig stas at prosjektet er nominert til den gjeve prisen. Det å bli nominert tar vi som en bekreftelse på at Bane NOR klarer å skape gode samferdselsprosjekter, både når det gjelder gjennomføring og utforming. 

Tangerås forteller at det har vært et utfordrende prosjekt. Bane NOR har bygd 22,5 km dobbeltspor fra Farriseidet i Larvik til Porsgrunn, i et svært kupert landskap. En bane dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t krever stiv linjeføring. Det er bygd syv tunneler med en samlet lengde på 15,3 km og ti bruer med en samlet lengde på 1,5 km, i et veldig utfordrende landskap.

-Det er stilt krav til estetikk og funksjonalitet, og vi føler at vi har klart å ivareta begge deler på en god måte, sier Tangerås. Han er spesielt fornøyd med Hallevannetbrua, som var en av kandidatene til Betongtavlen 2018.

Prosjektsjef Lars André Tangeårs synes det er gøy at prosjektet er nominert til Årets Anlegg. Her ved Hallevannetbrua som var nominert til Betongtavlen 2018. Foto: Hans Christian Moen.

Da dobbeltsporet åpnet for trafikk var det til avtalt tid, kost og kvalitet, samt med en H1-verdi lik 0. Prosjektet er gjennomført uten store alvorlige ulykker, og hadde siste fraværsskade i desember 2016. Det er det grunn til å være stolt av etter seks år og nesten 5 millioner timer med byggeaktivitet. 

Det er Byggeindustrien/Bygg.no, Byggenæringens Landsforbund og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg som deler ut prisene i forbindelse med Byggedagene som arrangeres hvert år. Juryen har vurdert en lang rekke gode kandidater og har endt opp med å nominere tre kandidater til prisen Årets anlegg og fem kandidater til prisen Årets bygg skriver bygg.no

De nominerte til Årets anlegg 2018 er:
Nytt dobbeltspor-Farriseidet-Porsgrunn
E18 Bommestad – Sky
FV.32 Gimlevegen-Augestadveien: Entreprise E1-Dr. Munksgate-Augestadveien

Her kan du se video om Farriseidet-Porsgrunn.