En hund etter dynamitt

Under arbeidet med rehabilitering av Lieråsen tunnel har firbeinte med topptrent nese snust seg fram til gammelt sprengstoff.

Sammen med hundefører Susanne Holter-Schøyen kan spesialtrente Sylvester lukte seg fram til ulike typer sprengstoff, både over og under bakken. Også det som er tretti år gammelt.

Det er ikke uvanlig å finne gjenstående dynamitt, eller forsagere, i gamle tunneler som er manuelt drevet. Noen ganger gikk ikke hele salven av, slik at noe sprengstoff ble stående igjen i fjellet. Nå fjernes dette i forbindelse med at tunnelprofilen utvides. Så lenge ikke sprengstoffet utsettes for kraftige trykkrefter, representerer de ingen fare. I Lieråsen tunnel vet man at de er der, hovedproblemet var å finne dem. Det gjør presisjonssnifferne noe med.

Fram til i år var det hunder fra Forsvaret som utførte denne viktige jobben. Fra januar tok det private markedet over. AF Decom, som var på jobb i Lieråsen tunnel i påsken, har egne hunder og førere til å gjøre jobben for seg. De spesialtrente hundene er presise, selv dynamitt som har ligget i fjellet i mer enn tretti år lukter fortsatt nok til at hundene finner fram.

Hundene ble kjørt til funnstedene som ble avdekket i fjor sommer. Her markerer de på en nøyaktig posisjon, før veien går videre til neste funnsted. Når alle er markert, avdekker en fjernstyrt graver funn ved hjelp av pigging. Under den ni-dager lange arbeidsperioden i påsken, ble det fjernet sprengstoff på ett til to steder daglig.

Lav risiko

Problemet med gjenstående dynamitt i fjellet er redusert etter utvikling av mere robuste metoder, regler og utstyr, men det kan fortsatt opptre. Dette representerer ingen risiko så lenge sprengstoffet ikke utsettes for ganske store trykkrefter.

Tennere er mest følsomme og kan detonere hvis de treffes av en kraft tilsvarende et moderat hammerslag. Patronert sprengstoff, «dynamittkubber», har lavere sensitivitet enn tennere. Disse kan detoneres ved slag tilsvarende en pigghammer, slagbor fra maskin eller ved sjeldne tilfeller direkte treff fra en graveskuffe.

De siste 30-40 årene er det for det meste blitt brukt lavsensitive sprengstoff ved tunnelbygging. Disse er i seg selv svært vanskelig å detonere ved mekanisk påvirkning.