Dødsulykken på Filipstad

Bane NOR bistår politiet, DSB og Havarikommisjonen i undersøkelsene etter den tragiske dødsulykken på Filipstad, der tre ungdommer i tenårene kom i kontakt med høyspentanlegget.

Fra det aktuelle området på Filipstad. Foto: Bane NOR

En ungdom omkom og to ble kritisk skadet og får behandling på Haukeland universitetssykehus, etter at de tok seg inn i en togtunnel ved Filipstad i Oslo. Ulykken ble meldt litt etter klokken 16:30 søndag 23. februar. Området brukes i dag til hensetting av togsett.

- Ulykken er en forferdelig hendelse som preger mange, der en ungdom er omkommet og to unge mennesker ligger hardt skadd på sykehus. Vi tenker på alle de som er berørt. Dette berører også oss i Bane NOR veldig sterkt, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimanslund.

Mange viktige spørsmål
Bane NOR bistår politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i sine undersøkelser. DSB har ansvar for tilsyn med oppfølging av lover og forskrifter om elsikkerhet. I tillegg har havarikommisjonen satt i gang undersøkelser. 

Bane NOR bistår politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Havarikommisjonen i sine undersøkelser. DSB har ansvar for tilsyn med oppfølging av lover og forskrifter om elsikkerhet.

- Bane NOR får mange viktige spørsmål om lover, regler, skilting, gjerder og rutiner i forbindelse med ulykken, og det er forståelig. Spørsmålene vil få sine svar når undersøkelsene som nå gjøres av politiet, DSB og Bane NOR er klare. Det er viktig at alle vesentlige forhold rundt denne forferdelige ulykken blir gjennomgått og kartlagt, sier Frimannslund.

Om sikkerhet ved og på jernbanen
Det er livsfarlig å bevege seg i jernbanespor, ikke minst med tanke på den umiddelbare faren for å bli påkjørt. Tog er stillegående og har lang bremselengde og kan derfor komme overraskende på uten mulighet til å stoppe i tide. Bane NOR jobber derfor kontinuerlig med å opplyse om farene ved å ferdes på spor, både når det gjelder skilting og holdningsskapende arbeid. Dessverre hender det at gjerder klippes opp og klatres over og folk tar seg inn ulovlig til sporet. Å reparere gjerder er et kontinuerlig arbeid.

Høyspent strøm befinner seg i kontaktledningsanlegget som ligger fra fem meter over bakkenivå og berøring av denne ledningen medfører livsfare. Selv det å komme i nærheten kan medføre overslag. Strømmen vil nesten uten unntak alltid være på, også når tog står parkert. Klatring på tog og i master er derfor livsfarlig.