Derfor stenger vi deler av jernbanen på sommeren

Sommerens arbeid på jernbanen er i rute, og mandag 5. august starter togtrafikken opp igjen på Østfoldbanen og Drammenbanen. Det blir en noe forsiktig oppstart på Østfoldbanen den første uken, før trafikken går for fullt igjen fra uke 33.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi er inne i siste uke av sommerens arbeid på jernbanen. Mandag 5. august starter trafikken opp igjen etter seks uker med både utbyggingsarbeid på Follobanen og vedlikeholdsarbeid i Lieråsen tunnel og på Østfoldbanen.

Saktekjøring i uke 32

De første dagene blir det saktekjøring på deler av Østfoldbanen, inntil strekningene hvor det er jobbet i sommer får satt seg. Saktekjøringen er planlagt frem til 7.august, og det må regnes med opptil 10 minutters forsinkelse på alle tog som kjøres. Alle L2X og L21X tog er innstilt mandag og tirsdag for å hindre eventuelle ytterligere forsinkelser.

At vi stenger i seks uker slik at de reisende må ta buss for tog, kan oppleves som strevsomt for mange. Vi beklager ulempene, men arbeidet som gjøres på sommeren er helt nødvendig.

En årlig foreteelse siden 2009

De første togfrie sommerukene var på Drammenbanen i 2004 og 2005 i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor. Dette har vært en årlig foreteelse i Oslo-området siden 2009, da det store vedlikeholdsløftet startet opp med blant annet rehabilitering av Oslotunnelen.

– Det er ikke hensikten at det skal være en årlig tradisjon. Vi er jo her for at de reisende skal få kjøre tog, og togselskapene kan ikke klare å lage et like godt tilbud med buss som med tog. Derfor prøver vi alltid å stenge så kort som mulig, forklarte konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR i et intervju med Dagsnytt 18 i NRK tidligere i sommer.

Det er togselskapet Vy som har ansvaret for å koordinere og finne løsninger for de reisende når togtrafikken stopper opp. Det er ingen enkel jobb i sommerukene.

–  Det er strevsomt for kundene og for Vy som selskap. Aller helst ønsker vi oss en kortere periode, for vi ser at skulderukene, uke 26 og 31, er særdeles krevende å gjennomføre. I tillegg er det nå 30 prosent flere reisende enn det var for få år siden, og det merker vi godt. Det er veldig bra at mange velger tog i hverdagen, men et fullstappet tog tilsvarer en rekke med busser, og det blir utfordrende i trafikken, forklarte pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, i programmet.

Er det nødvendig med seks uker?

Hovedårsaken til at Østfoldbanen og Drammenbanen stenger i sommer er de store utbyggingsprosjektene Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss, samt den omfattende utbedringsjobben som er i gang i Lieråsen tunnel. For å utnytte tiden der vi likevel ikke kan kjøre tog, har vi også en tiltaksliste med flere hundre vedlikeholdstiltak på Østlandet som også tas hånd om. Det betyr at over 1100 mann er i sving for å gjøre jobben. Tidligere år har det vært mye vedlikeholdsarbeid som har ført til stenging.

– Oslotunnelen var et kjempeproblem i 2009, 2010 og 2011. Vi brukte mye penger på å få den opp i god stand. Det har vi lykkes med, og nå gjenstår ytterstrekningene, det er det vi jobber med nå, forklarer Bjørn Kristiansen.

Etter en helikoptertur i regi av Aftenposten tidligere i sommer, ble det hevdet at Bane NOR ikke utnytter sommerukene godt nok. Det er sterkt overdrevet.

– Når bildene i Aftenposten tilsynelatende viser at det er lite aktivitet i jernbanesporet er det blant annet fordi deler av strekningen Aftenposten valgte å fly over var ferdig i fjor. Samtidig er det mye aktivitet som foregår i tunneler, i tillegg til tekniske installasjoner som sikringsanlegg, som er krevende. Vi kan ikke se at vi kan klare å øke dette tempoet utover det vi har nå, forklarer Kristiansen.

Ikke særnorsk med buss for tog

I England og Tyskland benyttes søndager svært ofte til vedlikeholdsarbeid. Også i Sverige, Danmark og Tyskland har de samme problemstilling som Norge, de må stenge togtrafikken ved vedlikeholdsarbeid og utbygging.  

Hvordan trafikken løses i de stengte periodene, varierer fra land til land, men både DSB og Trafikverket i Sverige bekrefter at de må totalstenge over lengre perioder, spesielt i forbindelse med utbyggingsprosjektene.

Trafikverket i Sverige opplyser f.eks. at sporet fra Stockholms Central og sørover er stengt i flere uker i sommer. Men det er en fordel i flere av disse landene som ikke Norge har.

– De har flere alternativer å kjøre tog på. Når vi stenger ett spor må vi stenge hele strekningen og det er det eneste sporet vi har å kjøre på, sier Kristiansen.

Jobber også ellers

Resten av året jobbes det både netter og helger med jernbanen i Norge, men Bane NOR har flere hensyn å ta enn kun persontrafikken.

– Vi jobber hver natt, men dilemmaet vårt er at vi har godstrafikk som går om natten og vi er nødt til å ta hensyn til dette. Derfor må vi gjøre noen kompromisser. I tillegg blir øktene om natten ofte for korte. Noen netter, spesielt på Oslo S, er på kun tre timer. Det er derfor vi noen ganger må jobbe helger og andre kortere ferier som påsken også. Men vi skulle selvsagt ønske vi ikke trengte å stenge i det hele tatt, sier Kristiansen.

Takknemlige for satsningen

Bane NOR fikk bevilget over 25 milliarder kroner til videre arbeid med jernbanen for året 2019. Det er et samfunnsoppdrag vi tar på alvor.

Vi er utrolig takknemlige for at regjeringen satser så mye penger på jernbanen som de gjør. Nå får vi både bygget ut og drevet vedlikeholdsarbeid som vi er helt avhengige av for å få bedre punktlighet.

Det er et stort etterslep på jernbanen og det er vanskelig å ta igjen.  

– Vi klarer å ta de viktigste strekningene og nå er det blant annet mellom Oslo og Drammen der 60% av alle togene går, forklarer konserndirektøren.

Det er viktig å få fram at det ikke er sommerstengt på hele jernbane-Norge. Strekninger som blant andre Lillestrøm, Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen og Bergensbanen går som normalt denne sommeren.

Godt samarbeid

Både Lundeby og Kristiansen påpeker at Bane NOR og Vy har et godt samarbeid og god dialog underveis i både planleggingen og gjennomføringen av buss for tog-perioden. 

- God dialog med Vy er vi avhengige av. Hvis ikke vi får til å gjøre dette sammen, lykkes vi ikke, avslutter Kristiansen.

Vi ønsker å takke alle de reisende for tålmodigheten. Om få dager er togene tilbake. Fortsatt god sommer!