Demonstrerte dronebruk for statsråder

Bekkelaget på Østfoldbanen var arena da statsrådene Torbjørn Rød Isaksen og Nikolai Astrup, slo et slag for innovative anskaffelser i offentlig sektor. Bane NOR stilte opp og demonstrerte bruk av drone.

Næringsminister Rød Isaksen og digitaliseringsminister Astrup ville vise pressen hvordan innovative løsninger kan brukes i offentlig sektor, og hadde valgt Bane NORs rammeavtale for dronetjenester som eksempel på en innovativ anskaffelse. Innovative anskaffelser vil bli et sentralt tema i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og næringsminister Torbjørn Rød Isaksen fulgte med da dronepilot Thomas Olsen sendte dronen til 1,2 millioner kroner opp over gamle Bekkelaget holdeplass for å fotografere bolter i fjellskjæringen langs sporet.

Forsyningsdirektør Per Melby og områdedirektør Lars Berge i Bane NOR benyttet anledningen til å orientere om bakgrunnen for anskaffelsen og hva Bane NOR bruker droner til i dag og mulig nye bruksområder i fremtiden.

- Droneavtalen er den første i sitt slag i Bane NOR og forsyningsenheten jobbet mye i forkant for å utvikle denne rammeavtalen for et område som var ukjent mark for jernbanen, sa Melby.

Lars Berge fortalte statsrådene og pressen at Bane NOR primært bruker droner til å sjekke fjellpartier i forbindelse med ras og rasfare. Droner er et verktøy for å kontrollere fjellpartier over banen raskt og sikkert, ikke minst langt billigere enn å bruke helikopter. Berge understreket at Bane NOR også ser på andre anvendelser for droner, som kontroll av skinnegang, kl-anlegg, sporveksler, bruer og andre anlegg som er viktige for stabil drift av jernbanen.

- Bane NOR er en stor organisasjon hvor måter vedlikehold drives på er styrt av regler og tradisjoner det tar tid å endre på. Vi må bli mer bevisst nytten av droner for å spare tid og penger, og utnytte rammeavtalen bedre enn det vi gjør i dag, sier Berge.