Besøk oss på messen Transport og Logistikk 2019

Fra 26. til 28. september samles store deler av Norges transport- og logistikknæring på Lillestrøm til tre dager med fag, kunnskap og nyheter. Bane NOR vil naturligvis være på plass!

Arrangementet er en kombinasjon av konferanse og messe, med fag- og bransjedager 26. -27. og publikumsdag lørdag 28. september. Målsetningen med messen er å skape oppmerksomhet rundt dagens og fremtidens transport- og logistikknæring. Årets konferanse vil legge vekt på temaene rekruttering, miljø, sikkerhet og kompetanse.

Bane NOR ønsker å formidle jernbanens fortrinn som det effektive, sikre og miljøvennlige valget. Det er et nasjonalt mål å overføre mer godstransport til jernbane og i samarbeid med næringen skal vi jobbe for å oppnå dette.

Vår konsernsjef Gorm Frimannslund deltar i hovedprogrammet fredag 27. september. Han vil holde et innlegg om Bane NORs godsstrategi på jernbanen, med planlagte kortsiktige og langsiktige tiltak.

Kjell Ivar Maudal, leder for Terminaler i Bane NOR, vil på sin side holde et innlegg torsdag 26. september om vareeiernes ønske om fortsatt mer gods på bane.

Gratis inngang

Under arrangementet vil Bane NOR stå sammmen med godstogselskapene og Jernbanedirektoratet. Hovedtemaet får vår felles stand er «Gods på bane- effektivt, sikkert og miljøvennlig». Vi ønsker å øke bedriftenes bevissthet rundt miljøvennlige transportvalg, der jernbanen nyter fordeler ingen andre kan tilby.

Besøk oss på Norges Varemesse på Lillestrøm, hall B, stand B03-04.  

I år er inngangen til messen gratis. Billetter bestilles her:
http://portal.oculosdialog.com/nvm/verve/?vid=1101