Bane NOR legger til rette for bedre kundeinformasjon

Fra onsdag 6. februar har Bane NOR innført kundeinformasjonssystemet KARI over hele landet. Dette betyr mer og bedre informasjon og lik informasjon i alle kanaler.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra Oslo S, (Foto: Bane NOR)

– Gjennom at vi nå får tatt i bruk KARI som hovedkilde får vi et moderne, automatisert system som gir mer og bedre kundeinformasjon. I tillegg blir det slutt på at folk får ulik informasjon i ulike kanaler. Dette er noe vi vet at de reisende bryr seg om, og denne endringen er utelukkende positiv for alle som tar toget, sier Bjørn Kristiansen, direktør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

Bane NOR og togselskapene er kritisert for at de reisende har fått ulik informasjon i ulike kanaler, og det er jobbet intensivt med å forbedre dette. Innføringen av KARI på Nationaltheatret og Oslo S i januar markerte starten på en ny informasjonshverdag. Nå mottar alle tilgrensende systemer hos togselskapene og i Bane NOR informasjon kun fra KARI, og det gamle systemet ble derfor skrudd av onsdag formiddag.  

KARI gir mer informasjon

Det nye kundeinformasjonssystemet gir muligheter for mer informasjon enn de gamle systemene. Blant annet får de reisende nå informasjon både på norsk og engelsk, og det legges inn flere opplysninger enn tidligere i tekstene på skjermene. I tillegg kan togselskapene nå sende informasjon direkte ut på skjermene og monitorene på stasjonene, noe som tidligere har skjedd via manuelle prosesser. Høyttalermeldingene på stasjonen får også bedre lydkvalitet enn før.

– De siste ukene har vi forberedt oss godt slik at vi er trygge på å gi lik informasjon, mer informasjon og bedre informasjon i alle kanaler.  Utseendemessig er forskjellene ganske små, men i løpet av våren skal også designet på Bane NORs egne informasjonsflater fornyes og forbedres, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Bedre hverdag også for de ansatte

I tillegg til at dette er en forbedring for de reisende, blir det også enklere for de som jobber med kunde- og trafikkinformasjon. Nå slipper de å dobbeltføre informasjon i to ulike systemer, noe som ved avvik har vært krevende.

– All ære til de som har gjort den jobben i overgangen mellom gammelt og nytt system. Det moderne og automatiserte systemet for kundeinformasjon vil føre til en merkbar forbedring og forenkling for både reisende og ansatte. Vi er stolte av at vi nå kan tilby et enda bedre produkt, men vi hviler ikke laurbærene selv om fundamentet nå er på plass. Vi har fullt fokus på videre utvikling slik at vi i fremtiden kan levere enda bedre kundeinformasjon, avslutter Hansen.

Direktør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR, Bjørn Kristiansen. (Foto: Tonje Walde)