Banen åpnet etter avsporingen ved Bryn stasjon

Fra og med lørdag 28. september går togtrafikken som normalt på Hovedbanen gjennom Bryn stasjon i Oslo etter at et godslokomotiv sporet av onsdag formiddag.

Slik var situasjonen på skadestedet onsdag formiddag. (Foto: Bane NOR)

Ingen personer ble skadet i avsporingen.Togsettet bestod av to lokomotiver, og det var det ene lokomotivet som sporet av.

Avsporingen førte til betydelige skader på spor og sporveksler, og utbedringen tok derfor tid. Noe godstrafikk ble sluppet gjennom før arbeidene ble avsluttet natt til lørdag, slik at også trafikken med lokaltogene på linje L1 kunne gjenopptas. 

Avsporingen granskes av både Statens havarikommisjon for transport og Bane NORs egen undersøkelses- og analyseenhet, som har gjort undersøkelser på skadestedet.