Arbeidshelg på Østfoldbanen

Fra natt til lørdag 23. mars fram til midt på dagen søndag stenges Østfoldbanen på grunn av anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen.

Det er strekningen mellom Oslo S og Ås/Kråkstad som blir stengt fra ca. kl.01.30 lørdag 23. mars fram til ca. kl. 14.00 søndag 24. mars. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller NSBs nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Jobbing på sporene

Follobaneprosjektet skal denne helga gjøre diverse arbeid som krever stans i togtrafikken. Det skal jobbes både i Oslo og i Ski, og Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende.

På Oslosiden det er jernbaneteknisk arbeid ved søndre portal, mellom Mosseveien (E18) og Østfoldbanen, som er hovedaktivitet denne helgen. I tillegg blir det graving og masseutskifting nær hensettingssporene i «Haven». Det skal ikke utføres støyende arbeid på kveld og nattestid.

I Ski er det også ulike jernbanetekniske arbeider som står på programmet. Hovedaktiviteten er boring av fundamenter for kontaktledningsmaster sør for Finstadtunnelen, ved Ski stasjon og på dagstrekningen mellom Ski og Langhus.

Det nye dobbeltsporet som åpner i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski. Les mer om prosjektet her.

Mens banen er stengt gjøres det også noen vedlikeholdsarbeider, blant annet sveising og sporvedlikehold ved Langhus.

Til helga skal det jobbes på sporene ved Ski stasjon, som blir fullstendig ombygd på grunn av Follobanen. Her ser vi bærebjelker i stål på det som blir plattform 1 og 2 på den nye stasjonen. Stål- og tretak skal senere monteres på bærebjelkene. Foto: Bane NOR

Arbeider i påsken og til sommeren

På grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid, samt utbyggingen av Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss, blir Østfoldbanen også stengt fire dager i påsken, samt seks uker til sommeren. Du finner mer informasjon om dette, samt bl.a. planlagte arbeider på Drammenbanen, i denne saken.

I tillegg kommer stenginger i kortere perioder, blant annet i helger, på disse og andre strekninger. På denne siden finner du en mer detaljert oversikt.

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet resten av året.