Arbeidshelg på flere baner 4-5. mai

Nå er sesongen for vedlikehold og modernisering av banene i full gang. Helga 4-5. mai jobber vi blant annet på deler av Gjøvikbanen, Hovedbanen, Dovrebanen og Bergensbanen.

Maskinelt sporvedlikehold står på programmet på Gjøvikbanen denne helga. Her er en pukksuger i arbeid på Hovedbanen ved Jessheim ved en tidligere anledning. (Foto: Lars Frøystein)

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for at passasjerer og gods skal komme trygt fram til rett tid. Jobbene som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet resten av året.

Under finner du nærmere opplysninger om togfrie strekninger og perioder denne helga, samt hva som skal gjøres. Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i disse periodene.

Gjøvikbanen

Her stenges strekningen mellom Oslo S og Roa for arbeider fra lørdag 4. mai ca. kl. 01:00 fram til søndag 5. mai ca. kl. 11:00.

Det vil bli jobbet med maskinelt sporvedlikehold flere steder på strekningen, blant annet med spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet samt fordeling av ballastpukk. Det blir også gjort andre typer sporvedlikehold.

I tillegg stenges også strekningen Roa-Hønefoss, som ordinært kun har godstrafikk. Her skal Statens vegvesen montere en sikringstunnel over sporet ved Kistefoss i samband med bygging av ny E16.

Hovedbanen

Strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll stenges fra lørdag 4. mai ca. kl. 07:10 til søndag 5. mai ca kl. 19:00.

I denne perioden skal det blant annet gjøres vedlikehold på Bønsbrua, samt sporarbeider på Jessheim og Sand. Det blir bytting av skinner og limskjøter, samt pakking av sporet med pakkmaskin.

Dovrebanen

Denne banen blir stengt mellom Eidsvoll Verk og Dombås fra lørdag 4. mai ca. kl. 06:35 til lørdag 5. mai ca. kl 18:30.

Også her står det maskinelt sporvedlikehold på arbeidsplanen flere steder, og det skal byttes sviller på Espa stasjon. Det blir også sporarbeider på Lillehammer stasjon. Andre stikkord er bytting av stikkrenner og kontaktledningsmaster, samt annet vedlikehold og rutinemessige kontroller  

På Kvam gjøres det arbeider som inngår i den pågående jobben med å forlenge kryssingssporet, slik at godstog på inntil 696 meter kan krysse med samtidig innkjør.

Mellom Eidsvoll Verk og Eidsvoll pågår bygging av nytt dobbeltspor. Ved Eidsvoll stasjon blir det skinnearbeid og boring av fundamenter for kontatledningsmaster, mens det blir arbeid med anleggsmaskiner ved Ålborgvegen og Nessa jernbanebruer.

Ved Brumunddal skal Nye Veier gjøre arbeider knyttet til bygging av ny E6.

Bergensbanen

Strekningen Bergen-Arna er stengt fra lørdag 4. mai ca. kl. 22:05 til søndag 5. mai ca. klokka 11:10. Videre fra Arna til Voss og Myrdal er banen stengt fra lørdag ca. kl. 21:15 til søndag ca. klokka 09:00.

Mens banen er stengt skal det byttes deler av en sporveksel like under betongbroen ved innkjørselen til Fløyfjellstunnelen. Det blir også støpearbeider i Fløen i forbindelse med nye Ulriken tunnel.

I tillegg skal det legges nye sviller ved Vaksdal stasjon, og på Voss stasjon blir stillaset som har vært satt opp under arbeidet med den nye gondolbanen, nå demontert.

Bane NOR minner om at det er forbudt og farlig å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanleggene. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.