Arbeidshelg på Bergensbanen og Kongsvingerbanen

I regi av Bane NOR blir det hektiske arbeidsøkter på Bergensbanen og Kongsvingerbanen helga 5-6. oktober. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse og vedlikehold av banene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra en tidligere arbeidshelg på Arna stasjon. (Foto: Bjørn Skauge, Bane NOR)

Jobbene som gjøres mens banene stenges, er viktige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet resten av året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter selvsagt også arbeidsperiodene.

Sjekk reiseplanleggeren til Entur eller togselskapenes nettsider/apper for informasjon om hvordan trafikken avvikles i stengingsperiodene.

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. 

Bergensbanen

Bergensbanen stenges mellom Bergen og Hønefoss, samt videre til Hokksund og Roa. Bane NOR gjør en mengde byggearbeid, vedlikehold og kontroller på jernbanen denne helgen. Jevnlig oppgradering og vedlikehold av jernbanen er viktig for at passasjerer og gods skal komme trygt frem til rett tid.

Banen er stengt fra kl. 02.30 natt til lørdag. På strekningen Voss–Hønefoss åpner banen igjen kl. 09 søndag morgen, mens strekningen Bergen–Bulken åpner søndag kl. 11.55.

På Bergen stasjon skal det legges nye skinner ved Skansetunnelen. I Fløen skal man grave en kanal til kabler under sporene, og bygge mastefundamenter til det tekniske anlegget. En ny funksjon i signalanlegget skal også på plass.

Når den ellers tett trafikkerte Ulriken tunnel er stengt, benytter man anledningen til en befaring gjennom tunnelen til planleggingen av opprustingen av den. Klikk for å lese mer om utbyggingsprosjektet Arna-Bergen og helgens arbeider.

Bybanen Utbygging skal også sprenge i fjellskjæringen ved sporet til Minde denne helga.

Arbeid på den vestlige delen av Bergensbanen

  • Myrdal stasjon: Forberedende arbeider for nytt signalanlegg.
  • Sporarbeid mellom Bulken og Evanger.
  • Bytte av sviller på Bolstadøyri stasjon.
  • Reparasjon av skinner i Trollkonatunnelen.

Hallingdal

  • Ny undergang skal på plass under sporet ved Kolsrud, mellom Bergheim og Flå.
  • Arbeid på kontaktledningen på Geilo stasjon, en del av forarbeid til ny overgangsbru.
  • Signal- og høyspentarbeid på strekningene Flå-Austvoll og Torpo-Ål.

 Randsfjordbanen

  • Legging av fiberkabel for nytt signalanlegg mellom Geithus og Hønefoss.
  • Arbeid på flere planoverganger på Randsfjordbanen.

Roa–Hønefossbanen

  • Ved Kistefoss arbeider entreprenøren Veidekke med ny vegbru på E16.

Bane NOR benytter også helgen til skogrydding og rutinekontroller av spor, ledning og signalanlegg.

Kongsvingerbanen

Denne banen stenges mellom Lillestrøm og Kongsvinger fra lørdag 5. oktober ca. klokken 04.50 fram til søndag 6. oktober ca. klokken 16.10.

Mens banen er stengt fortsetter byggingen av helt nytt anlegg for togenes kjørestrøm på hele strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen. Dette store prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

Samtidig fortsetter også arbeidet med å oppgradere stasjonsområdet på Sørumsand, som er planlagt ferdig i desember. Denne helgen skal det blant annet gjøres kontaktledningsarbeider på stasjonen.

Ved Disenå skal den gamle jernbanebrua fra 1800-tallet byttes ut, og det gjøres forberedende arbeider før den nye brua som består av prefabrikerte elementer, skal heises på plass i november. Det pågår også omfattende renovering av Fetsund bru.

I tillegg skal det gjøres annet vedlikeholdsarbeid og rutinemessige kontroller i løpet av helga.

Mange økter
Arbeidene med nytt anlegg for togenes kjørestrøm innebærer at det i hele høst er buss for tog mandag–fredag mellom klokken 08:10 og 14:00 på strekningen Lillestrøm–Kongsvinger. Videre utover høsten er det i tillegg togfrie perioder følgende helger:

19–20. oktober
26–27. oktober
16–19. november
23–24. november
30. november–1. desember

Bane NOR beklager ulempene. Jobbene som gjøres i disse vinduene er nødvendige for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet på Kongsvingerbanen i årene som kommer.