App gir rask adgang til sykkelhoteller

Gjennom en egen app får kundene adgang til våre sykkelhoteller på et par sekunder. Løsningen baseres på Bane NORs egen transmisjon og programvare.

Digitalisering og teknologi har i et tverrfaglig samarbeid løst et kostbart problem i forbindelse med publikums tilgang til sykkelhotell. Dette bygger på eksisterende systemer og egen infrastruktur i Bane NOR. Dette er både «Kunden i fokus» og «Mer for pengene» i praksis.

- Sykkelhotell ble i sin tid etablert med et låssystem bestående av et modem basert på frittstående GSM-abonnement. Brukerne av sykkelhotellet måtte lære seg et telefonnummer som de ringte opp når de ønsket å låse inn sykkelen. Det tok da normalt opp mot 20 sekunder før døren åpnet seg. All den stund sykkelhotellene ligger nær vår egen fiberinfrastruktur, tenkte vi at det måtte være mulig å lage et bedre produkt basert på våre egne eksisterende løsninger. Den opprinnelige løsningen var også relativt kostbar og ikke fullt ut pålitelig. Man måtte derfor ofte tilkalle vektere for å slippe kundene inn, forteller Petter Andersen, ansvarlig for tjenesteintegrasjonen i Digitalisering og teknologi, Kjøreveis IKT.

En app gir kundene adgang til sykkelhotellene på et par sekunder. Foto: Bård Bjerkaker

Egen transmisjon og infrastruktur brukes

Nå har vi en løsning for å realisere kundevennlige sykkelhotell med høy sikkerhet og oppetid ved bruk av standardisert adgangskontroll i Bane NOR. Løsningen er en integrasjon mellom parkeringsapp utviklet av tredjeparts leverandør, sammen med vårt eget adgangskontrollsystem Vanderbilt.  Med bruk av dette systemet også for sykkelhotell, sikres samtidig drift og vedlikehold i henhold til Bane NOR sine fastsatte rutiner. Sykkelhotellene blir oftest bygget etter ønske fra, og i samarbeid med, en kommune. Man deler på kostnader, mens Bane NOR har ansvar for drift og vedlikehold. 

Utmerket tverrfaglig samarbeid

- Den nye løsningen ble først satt i drift på sykkelhotellet på Ganddal i Sandnes i august 2018. Senere er 22 sykkelhoteller med samme løsning satt i drift, hvorav halvparten så langt har ny adgangsløsning. Vi har i dag totalt 1 850 månedlige kunder i våre sykkelhoteller, sier Andersen og fortsetter:

- Vi har hatt et utmerket tverrfaglig samarbeid som har involvert systemansvarlig for adgangskontroll John Røberg, behovstiller fra Kunde og Trafikk, Kamal Kamboj, og utviklingspartner for parkerings-app Giant Leap. Med ønsker om bedre utnyttelse av eksisterende systemer og godt samarbeid, har vi sammen oppnådd et bedre produkt for kunden; en stabil og innovativ løsning som har et godt driftsapparat tilgjengelig i tilfelle feil på anleggene.