Åpent mellom Asker og Skøyen

Drøyt to uker med intensive sporfornyelser og vedlikeholdsarbeider mellom Asker og Skøyen på Drammenbanen er avsluttet. Togtrafikken kjører igjen som ordinært på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Drammenbanen mellom Skøyen og Asker åpnet som planlagt mandag morgen. Strekningen fra Asker til Drammen åpner natt til 5. august. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR

Når togene hviler og bussene kjører benytter Bane NOR tiden til å forsterke jernbanens infrastruktur. – De som har jobbet disse 16 dagene har gjort en kjempejobb. Det har vært tunge og krevende aktiviteter flere steder, og sommertemperaturen har vært høy, men vi klarte det, smiler prosjektleder Kjell Erik Bekkengen i Bane NOR. 

Rundt 50 entreprenører har vært i sving og utført en rekke punktlighetstiltak, som vil bidra til færre signalfeil og forsinkelser på Drammenbanen. Spesielt er det oppgradering av sporveksler og sporfelt på Skøyen stasjon, samt datateknisk arbeid knyttet til signal- og sikringsanlegg som er prioritert denne sommeren.

På strekningen Slependen–Høn bygges det ny kabelkanal slik at kabler blir godt beskyttet fra ytre omgivelser. Les mer om dette prosjektet her. 

I Billingstadtunnelen er det montert vann- og frostsikringsmatter i tunneltaket. Vanndrypp ned på tekniske installasjoner kan forårsake mange feil i infrastrukturen, som igjen kan føre til forsinkelser på togene.  

I juli er det også gjort komponentbytte på flere partier langs Drammenbanen. Årlige kontroller av jernbanens infrastrutktur og vegetasjonsrydding er et viktig sikkerhetstiltak. I tillegg hindrer det trær i å falle over kontaktledningsanlegget som kan føre til togstans og forsinkelser.