2019

 • Bergensbanen får nytt tak mot snøen

  For tredje år på rad vert gamle trebygg på høgfjellet bytta ut med moderne bygg i stål. Snøoverbygga gjer at Bergensbanen kan frakte passasjerar og gods trygt over fjellet heile vinteren.

 • To nye kontrakter er tildelt på Vestfoldbanen

  Bane NOR har tildelt to nye kontrakter knyttet til InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen. Kontraktene har en samlet verdi på 2.620 MNOK, som er i tråd med Bane NORs estimater.

 • På vei mot flere tog og mer gods i Bergen

  Bane NOR har inngått kontrakt med COWI om å detaljprosjektere nytt dobbeltspor på delstrekningen Bergen-Fløen og godsterminalen på Nygårdstangen. Stikkord for utbyggingen er kvartersruter på strekningen Arna–Bergen og 50 prosent økning i godskapasiteten.

 • Arbeidshelg på Kongsvingerbanen og i Drammen

  Helgen 26-27. oktober gjøres det arbeid i regi av Bane NOR på Kongsvingerbanen og strekningene fra Asker til Holmestrand og Mjøndalen. Dette innebærer travle økter med både vedlikehold, fornyelse og utbyggingsprosjekter.

 • Frokostseminar om bærekraft og lønnsomhet

  Fredag 25. oktober inviterer Bane NOR, IKT-Norge og Bouvet til frokostseminar hvor vi skal diskutere problemstillingen: Hvordan kan vi kombinere bærekraft og lønnsomhet?

 • Bane NOR blir tilrettelegger av 'buss for tog'

  Fra og med ruteendring i desember 2019 overtar Bane NOR ansvaret for å tilrettelegge for håndtering av trafikkavvik på jernbanen.

 • Beredskapsøvelse på Gjøvikbanen

  Natt til onsdag 16. oktober gjennomfører Bane NOR en beredskapsøvelse sammen med nødetatene og samarbeidspartnere.

 • Bane NOR og spanske Adif vil lære mer av hverandre

  Større internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse noen av utfordringene som er felles for jernbaneforvaltere i Europa.

 • Arbeidshelg på Østfoldbanen

  Helga 12– 13. oktober byr på omfattende sporarbeid på flere steder og delstrekninger langs Østfoldbanen. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.

 • Fristen for å søke som trainee er fredag 11. oktober

  Nåløyet til Bane NORs traineeprogram er trangt, men for dem som kommer igjennom venter en variert og spennende arbeidsdag. Fredag 11. oktober er siste sjanse for å søke årets opptak.