– Endringer skaper fremtidens jernbane

I løpet av ti år skal Bane NOR investere 20 milliarder kroner i det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. – I 2030 blir Norge det første landet i verden hvor all togtrafikk styres gjennom ett system som kontrolleres fra ett datasenter. Det er ikke en evolusjon, men en revolusjon, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette sier Frimannslund i Bane NORs årsrapport for 2018, som nå foreligger. Du kan klikke på denne lenken for å laste ned hele dette dokumentet. Under bildet kan du dessuten lese det som Frimannslund skriver i sin oppsummering i rapporten.

I 2018 kom Bane NOR et stort steg nærmere målsetningen
om å skape fremtidens jernbane.

I løpet av 2018 igangsatte vi en rekke nødvendige endringer som skal bidra til at samfunnet får mer igjen for pengene som investeres i jernbanesektoren.

Vi skal bidra til samfunnsbygging gjennom effektiv drift av delvis utdatert infrastruktur. Samtidig skal vi gjennomføre flere av landets største utbyggings-prosjekter. De store prosjektene gir reisetidsreduksjoner som påvirker hvor folk velger å bo og arbeide. Sammen med god knutepunktutvikling vil dette bidra til vekst og skape nye muligheter i regionene.

Ved åpningen av dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn i september sa samferdselsminister Jon Georg Dale «da jernbanen kom kunne man reise komfortabelt mellom byene på én time og fire minutter. Når vi i dag markerer at reisetiden går ned til 12 minutter, er det kanskje ikke en revolusjon, men det er i alle fall en viktig evolusjon». Det var en stor dag for oss i Bane NOR og beskriver kjernen i vårt samfunnsoppdrag.

I løpet av ti år skal Bane NOR redusere utbyggingskostnadene med 9 milliarder kroner samtidigsom vi opprettholder fremdriften på InterCity-prosjektene. Dette krever at vi optimaliserer både prosjektplanleggingen og gjennomføringen. Gjennom forbedringsprogrammet «Utbygging 2020» skal vi utvikle vår egen organisasjon og måten vi samhandler med markedet.

I oktober vedtok konsernstyret å etablere Spordrift AS. Spordrift AS skal bli et selskap med omlag 1 300 medarbeidere som har én felles målsetning om å levere optimale drifts- og vedlikeholdstjenester. Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold vil på sikt gi mer jernbane for pengene. Jeg føler meg trygg på at vi kommer til å lykkes med å bygge Spordrift AS opp til å bli et effektivt selskap, samtidig som vi tilpasser organisasjonen i Bane NOR til de oppgavene som skal løses i fremtiden.

I løpet av ti år skal det investeres 20 milliarder kroner i det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. Med ERTMS skal vi utvikle et nytt digitalt signalsystem for togtrafikken. Dette gjør at signalene ikke lengre står ute langs sporet, men vises på en skjerm om bord i togene. I tillegg skal det utvikles et nytt digitalt system for styring av togtrafikken. Systemet bygger opp under en videreutvikling som gjør det mulig med førerløse tog i fremtiden.

I mars signerte vi kontrakt på 7,5 milliarder kroner med Simens som er vår samarbeidspartner i utrullingen av signalsystemet. I 2030 blir Norge det første landet i verden hvor all togtrafikk styres gjennom ett system som kontrolleres fra ett datasenter. Det er ikke en evolusjon, men en revolusjon. Norge får da Europas sikreste og mest moderne jernbane.

Utviklingen av ny teknologi bidro til at vi i 2018 besluttet å redusere antallet togledersentraler fra åtte til tre. Ved innføringen av nytt trafikkstyringssystem i 2021 vil all togtrafikk i Norges styres fra Oslo, Bergen og Trondheim.

2018 ble preget av nødvendige forberedelser og endringer som skal sikre at Bane NOR løser samfunnsoppdraget også i fremtiden. Stortingets historiske satsning stiller nye krav til oss. Vi har etablert de nye verdiene; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, som skal kjennetegne oss i måten vi samhandler internt og eksternt.

Moderniseringen av jernbanen vil i perioder påvirke tilbudet til de reisende, togselskapene og lasteierne. Jeg har forståelse for at de midlertidige ulempene dette medfører kan oppleves krevende i en hektisk hverdag. Jeg vil takke for tålmodigheten og forståelsen dere viser. Dette er nødvendig for at vi skal lykkes med å skape fremtidens jernbane.

Gorm Frimannslund, konsernsjef

Gorm Frimannslund (Foto: Anne Mette Storvik)