2019

 • Storfornøyd med steinalder-funnene

  – Dette er en eksepsjonelt godt datert bosetting fra en lite kjent periode, oppsummerer Gaute Reitan, som har vært leder for de arkeologiske utgravingene i Vestfold knyttet til bygging av nye dobbeltspor.

 • To mil med viktig storrengjøring

  En rengjort og stabil ballastpukk har mye å si for sikker og pålitelig togframføring. Dette er bokstavelig talt grunnlaget for bedre komfort, mindre støy og redusert slitasje på materiellet.

 • Besøk oss på messen Transport og Logistikk 2019

  Fra 26. til 28. september samles store deler av Norges transport- og logistikknæring på Lillestrøm til tre dager med fag, kunnskap og nyheter. Bane NOR vil naturligvis være på plass!

 • Tettpakket jobbehelg på flere baner

  I regi av Bane NOR er det nå duket for en av årets travleste arbeidshelger. Det skal jobbes høyt og lavt på Østfoldbanen og Dovrebanen, samt deler av Rørosbanen, mens togtrafikken er innstilt.

 • Ingen togstreik i Vy

  Både Spekter/Vy og LO/Jernbaneforbundet aksepterte mandag kveld forslaget fra mekleren.

 • Nå går tømmertogene på strøm

  Skognæringen sparer både minutter og millioner på at jernbanen er elektrifisert mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal. Onsdag 4. september ble strekningen offisielt åpnet.

 • Lav punktlighet på mange av våre linjer, men årsbeste for Gjøvikbanen

  Lynnedslag og signalfeil fikk store konsekvenser, og persontogtrafikken på de fleste linjene har derfor hatt lav punktlighet i august.

 • Helgejobb på Vestfoldbanen og Oslo S

  Helga 7–8. september jobbes det i regi av Bane NOR på Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien, samt på Oslo S, som blir stengt i ti timer. Her finner du mer informasjon om det som skal skje.

 • Regjeringen foreslår penger til dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika

  Regjeringen foreslår penger til dobbeltspor på jernbanestrekningen Kleverud-Sørli i statsbudsjettet for 2020. Det øremerkes også penger til å ferdigstille planleggingen av strekningen Sørli-Åkersvika med sikte på oppstart av prosjektet i 2021.

 • Ny stasjon på Leangen åpnet

  – Åpningen av Leangen stasjon er en brikke, en viktig brikke, i satsningen på trøndersk samferdsel. Viktig for togtrafikken, selvsagt, men også viktig i samspillet med andre kommunikasjonsmidler.