Vil du bli lærling i Bane NOR?

I 2018 skal Bane NOR ta inn et femtitalls lærlinger fordelt på ulike jernbanefag. - Ikke nøl med å søke hvis du tror dette kan være noe for deg, sier banemontør Mario Lundstrøm, som tok fagbrev i fjor. Søknadsfristen er 1. mars.

- Sikkerhet er aller viktigst når vi arbeider på jernbanen. Du må være skjerpet, sier Mario Lundstrøm. Han var ferdig med fagprøven våren 2017 og er snart sertifisert som hovedsikkerhetsvakt.  Foto: Ingunn Halvorsen

21 år gamle Mario tok fagbrevet sitt i april 2017, og i juni ble han fast ansatt i Bane NOR med Hønefoss som oppmøtested. Fagprøven hans gikk ut på å bytte alle svillene i en sporveksel, pluss sporkrysset og de lange svillene som drivmaskinen står på.

- Det var ganske hektisk. Jeg og en annen lærling måtte planlegge jobben, lede arbeidslaget og skrive sluttrapport. Blant annet gikk vi gjennom en sikker jobb-analyse og holdt oppstartmøte foran veileder, sensor og alle som deltok i jobben. Det var gøy å sjefe litt over de erfarne kollegene, og veldig betryggende å ha dem med, forteller Mario.

- Jeg var nervøs, for det betydde mye for meg å få en god karakter. Det var ekstra morsomt da sensor fortalte at vi hadde klart det. Hvis du tar toget forbi Åmot stasjon, kjører du over «min» sporveksel som ligger i hovedsporet, smiler han.

Mye lagarbeid

Som banemontør jobber Mario med både vedlikehold og nybygging av jernbanespor. Oppgavene varierer mye.

- I høst byttet vi sviller på Ringerike. På slutten av året bodde jeg en periode på Voss og skiftet isolatorer sammen med kolleger på elkraft der. Uansett hva jobben går ut på, trives jeg når vi jobber godt sammen som et lag, sier han.

For tiden er Mario på kurs for å bli sertifisert som hovedsikkerhetsvakt: - Sikkerhet er aller viktigst når vi arbeider i og langs sporet. Som hovedsikkerhetsvakt har jeg ansvar for trafikksikkerheten på arbeidsstedet og er bindeledd til togleder på trafikkstyringssentralen. Det er sikkerhet, sikkerhet hele tiden, understreker han.

- Hva er ditt råd til dem som lurer på å søke lærlingplass på jernbanen?

 - Hvis du synes det virker interessant: Søk! Ta gjerne en utplasseringsperiode og se hva vi driver med. Og husk at det blir bare morsommere jo mer du får satt deg inn i faget. Nå som jeg har fått fast jobb, begynner det å bli ordentlig spennende. Jeg angrer ikke.

Mange stasjoneringssteder

Bane NOR skal i 2018 ta inn lærlinger som banemontør og signalmontør en rekke steder i landet. I tillegg er det to læreplasser som elektriker i Oslo, samt én plass som energimontør i henholdsvis Larvik og Narvik.

For å bli tatt inn må du ha utdanning innen bygg- og anleggsfag eller elektrofag. Du finner mer informasjon om opptakskravene og lærlingordningen i Bane NOR i denne saken.  Utlysningene av lærlingplassene finner du i denne oversikten.

Hvis du ønsker å høre litt om hvordan andre synes det er å jobbe i Bane NOR og å være lærling, kan du se korte filmer om de ulike fagområdene:

 - Vi ønsker oss kandidater som er faglig interesserte, motiverte og ansvars- og sikkerhetsbevisste. Har du i tillegg en positiv innstilling, høy arbeidsmoral og stor lærevillighet, kan dette være rett valg for deg, sier HR-leder Siv-Lill Frøland, som pt. er ansvarlig for lærlingteamet i Bane NOR.

- Bane NOR tar inn lærlinger fordi vi er den største aktøren i jernbanesektoren, og vi må sikre tilgang på fagkompetanse slik at vi kan erstatte naturlig avgang blant våre fagarbeidere, sier hun.

- For å få fast jobb etter at du har bestått fagprøven, må du selv søke ledige stillinger som fagarbeider i Bane NOR. Vi ansetter de kandidatene som fyller kvalifikasjonskravene best. Med andre ord har vi ingen jobbgaranti etter endt læretid, men mulighetene for fast jobb er gode, framholder Frøland.