Vestfoldbanen stengt mellom Sandefjord og Skien 20.-21. oktober 2018

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien, fordi det skal utføres planlagte etterarbeider etter innkoblingen av det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal blant annet legges lokk på kabelkanaler på Porsgrunn stasjon, på Vallermyrene og i Eidanger tunnel, mens banen er stengt. Foto: Bane NOR

– Vi beklager ulempene for de reisende. Det er nødvendige arbeider som skal utføres, blant annet montering av en veibro over jernbanen ved Farriseidet, sier Trine Evensen i Bane NOR.

Togene på Vestfoldbanen kjøres som normalt på strekningen Sandefjord-Oslo-Eidsvoll, men det blir alternativ transport med buss på strekningen Sandefjord-Larvik-Skien.
NB: Bussenes avgangstid kan avvike fra togtidene. Se
nsb.no for informasjon om alternativ transport mens banen er stengt. 


Planlagte arbeider
Dette er den andre og siste av i alt to planlagte helger som er satt av til å utføre restarbeider etter at det nye dobbeltsporet ble åpnet for trafikk. 
Alle hovedarbeider er planlagt utført i tidsrommet kl. 07.00-20.00 lørdag 20. oktober og søndag 21. oktober. På kveld/natt vil resterende tester og kontroller gjennomføres. Det er ikke forventet mye støy fra arbeidene.

Dette skal skje
Statens Vegvesen skal montere en av de nye bruene på Farriseidet som går over jernbanen. Dette arbeidet vil pågå hele helgen

Bane NOR skal gjennomføre diverse restarbeider i Porsgrunn, Vallermyrene og på dobbeltsporet. Det skal legges lokk på kabelkanaler på Porsgrunn stasjon, i dagsonen på Vallermyrene og i tunnelene. Det vil også pågå diverse arbeider i sporområdet på Vallermyrene og gjennomgående på dobbeltsporet. Disse arbeidene kan kun utføres når det ikke er trafikk på sporet.