Vedlikeholdsoversikt 2018

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2018. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Sørlandsbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Svillebytte ved Dal på Hovedbanen. (Foto: Lars Frøystein, Bane NOR)

I 2018 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget 2,6 milliarder kroner til drift, samt to milliarder til forebyggende og korrektivt vedlikehold. Drøye 2,5 milliarder går til fornyelse av eksisterende anlegg. Med i oversikten er store utbyggingsanlegg som er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2018 på nær 8,9 milliarder kroner.

Dovrebanen sør for Lillehammer

 • Eidsvoll – Fåberg: Forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler og bytte av kabler) på delstrekninger der dette ikke er gjennomført fra før
 • Hamar – Fåberg: Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane bl.a. dreneringstiltak  
 • Utskifting av sporveksel på strekninger Eidsvoll - Hamar
 • Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger mellom Eidsvoll – Fåberg
 • Bruarbeid – fornyelse og reparasjon av mindre feil på strekningen Eidsvoll – Fåberg
 • Skogrydding og rydding av ettervekst på strekningen.

Østfoldbanen      

 • Bygging av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski (Follobanen) pågår for fullt
 • Ballastrens
 • Fornyelsestiltak på overbygning på den eksisterende strekningen Oslo S – Ski som inkluderer bl.a. sporveksler, skinner og sviller.
 • Lavspenningstiltak
 • Overflatebehandling av bruer på strekningene Moss – Kornsjø – Sarpsborg samt reparasjon av mindre feil
 • Oslo S – Ski: tiltak i tunneler

Vestfoldbanen

 • Bygging av 22 km nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn, ferdig sommeren 2018
 • Skinnefornyelse på delstrekninger mellom Drammen og Larvik
 • Bruarbeid – generell renovering og sandblåsing på delstrekninger mellom Drammen og Larvik                     

Gardermobanen

 • Skinne- og svillebytte på delstrekninger
 • Komponentbytte på sporveksler
 • Vegetasjonsrydding
 • Transmisjonsanlegg og -systemer for togfremføring
 • Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger  

Hovedbanen

 • Sporvekselfornyelse og komponentbytte mellom Lillestrøm og Eidsvoll
 • Fornyelsestiltak på Alnabru godsterminal
 • Bruarbeid – reparasjon av mindre feil

Drammenbanen

 • Omfattende rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021
 • Sporvekselfornyelse mellom Asker og Gulskogen
 • Tiltak på Nasjonalteateret stasjon plattform- og bygningstekniske anlegg
 • Bruarbeid – reparasjon av mindre feil mellom Asker og Gulskogen
 • Akseltellere Asker - Brakerøya

Spikkestadbanen

 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

 • Moi-Egersund - bygging av nytt kontaktledningsanlegg
 • Skinnefornyelse på strekningen mellom Kongsberg – Nordagutu og Kristiansand – Egersund
 • Svillefornyelse mellom Kristiansand og Egersund
 • Sporvekselfornyelse og komponentbytte på strekningen mellom Kristiansand og Egersund, samt Nordagutu og Nelaug
 • Tiltak i tunneler mellom Kristiansand og Egersund
 • Underbygningstiltak for en mer robust bane bl.a. dreneringstiltak  
 • Bruarbeid - reparasjon av mindre feil
 • Skogrydding og vegetasjonstiltak mellom Neulag og Egersund

Arendalsbanen

 • Svillebytte på delstrekninger
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Bergensbanen

 • Bergen - Arna: Anleggsarbeider på nytt løp Ulriken tunnel (dobbeltspor Bergen – Arna).
 • Underbygningstiltak på strekningen Reimegrend – Voss og flere delstrekninger
 • Fjell- og tunnelrensk
 • Fornyelse av snøoverbygg og snøskjermer på delstrekninger
 • Bruarbeid - reparasjon av mindre feil
 • Vegetasjonstiltak
 • Tunnelsikring - brann og vann
 • Fornyelse av sporveksler
 • Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger

Randsfjordbanen

 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Flåmsbana

 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Gjøvikbanen

 • Omfattende skinnebytte
 • Fornyelse av plattformer og dekker
 • Tiltak på signalanlegg
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Kongsvingerbanen

 • Lillestrøm - Kongsvinger - bygging av nytt kontaktledningsanlegg
 • Fornyelse av sporveksler
 • Fornyelse av veisikringsanlegg
 • Bruvedlikehold

Dovrebanen (nord for Lillehammer)

 • Forberedende ballastrensing (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)
 • Utskifting av skinner på delstrekninger

Rørosbanen

 • Svillebytte
 • Sporjustering og sporvekseljustering

Solørbanen

 • Sporfornyelse – utskifting av sviller og skinner

Nordlandsbanen

 • Svillebytte på strekningen
 • Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane på deler av strekningen
 • Ballasttiltak
 • Tunnelsikring   

Ofotbanen

 • Ballastrens
 • Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
 • Snøoverbygg Haugfjell

Øvrige tiltak

 • Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS
 • Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigningsforhold, parkering mv
 • I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger