Utsettelse av revidert reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skulle etter planen overlevere revidert reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. oktober. Prosjektet trenger mer tid til å behandle alle høringsuttalelsene, og overleveringen er derfor utsatt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Over Bymoen går Ringeriksbanen og E16 parallelt

- Vi har mottatt 233 høringsuttalelser, og mange av disse er viktige og faglig tunge. Vi tar innspillene på alvor, og trenger derfor mer tid til å gå gjennom og behandle dem, sier Knut Sørgaard, leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektets oppdrag er å lage en best mulig plan for veg og bane. Derfor er innspillene som har kommet gjennom høringsuttalelsene viktige for å gjøre en grundig vurdering av reguleringsplanen.

- Kompleksiteten i uttalelsene gjør at vi trenger mer tid til å bearbeide disse. Lokalkunnskapen er viktig for oss, og vi ønsker å strekke oss for å finne best mulige løsninger, forteller Sørgaard. Han forventer at overleveringen til KMD vil skje i løpet av vinteren/våren 2019.

Anleggsstart utsettes ikke

Utsettelsen av overlevering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet påvirker ikke planlagt anleggsstart. Prosjektets øvrige arbeid med veg og jernbane pågår derfor for fullt.

- Det eneste som blir utsatt fra prosjektets side er overleveringen av revidert reguleringsplan og merknader til departementet. Oppstartsåret for byggestart står fremdeles til 2021/2022, forteller Sørgaard. 

Vegen videre

Fellesprosjektet vil fortsette å behandle høringsinnspillene som har kommet. Arbeidet vil føre til mindre endringer i reguleringsplanen.

- De store linjene ligger fremdeles fast, men for at den endelige planen skal bli så god som mulig kan det hende at vi vil gjøre noen endringer. I slike tilfeller vil berørte grunneiere, kommuner og eventuelt andre parter bli involvert i en avgrenset høring, sier Sørgaard.