Traineer i Norges største IT-prosjekt

Sigrid Sandvik Børve og Leyan Salih er traineer ERTMS-prosjektet i Bane NOR. Programmet skal ruste dem til å lede og arbeide med innføring av ny teknologi.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vil jobbe med framtidas teknologi: Leyan Salih (t.v.) og Sigrid Sandvik Børve. (Foto: Frode Menes)

Sigrid og Leyan er på sitt første år av det toårige traineeprogrammet Teknologiendringsprosjekter, som Bane NOR startet opp i august 2017. Her får traineene innsikt i hvordan innføring av ny teknologi påvirker organisasjonen, teknologien og mennesker, både i form av behov for ny kompetanse og samhandling.

All praksis foregår i Bane NORs ERTMS-prosjekt som har ansvar for å fornye signalsystemene i Bane NOR til ny europeisk, databasert standard.  Vi tok en prat med de to for å høre hvordan hverdagen til en trainee i Bane NOR er.

Hvilken utdannelse og erfaring hadde dere før dere søkte på traineeprogrammet?

Leyan: - Jeg har en mastergrad i Systems Engineering fra Kongsberg, en bachelorgrad i mekatronikk og et industrielt fagbrev. Jeg har fireårs arbeidserfaring (TAF-lærling) fra Umoe Mandal AS og har jobbet med automatiske brannslukkingssystemer hos FireNor AS som prosjektingeniør og prosjektleder som en del av masterstudiene.

Sigrid: - Jeg har gått industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim i fem år, og har erfaring fra sommerjobber og et halvt år i oljen i løpet av studiet.

Hvorfor valgte dere å søke på Bane NORs traineeprogram?

Leyan: - Bane NOR har er et godt etablert traineeprogram, men det mest spennende var å kunne jobbe med konsekvensene av teknologiendringene ved oppgradering til ERTMS. Dette er et stort IT-prosjekt med mange spennende utfordringer.

Sigrid: - Det var det samme som fenget meg, å kunne arbeide med kombinasjonen av det tekniske og myke. Dette er et kjempeprosjekt med budsjett på mange milliarder kroner.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Leyan: - Den første modulen for meg er hos Training, hvor vi jobber med å kartlegge kompetansegapet som oppstår ved implementering av ERTMS. En typisk hverdag er å arrangere workshops for å kartlegge systemteknisk og operasjonell kompetanse, som f.eks. kompetansen til togledere og førere.    

Sigrid: - Arbeidsdagene er aldri helt like. Jeg har jobber med å bygge arbeidsprosesser på tvers av alle delprosjektene. Det er viktig å forstå hva alle skal gjøre og hvordan det henger sammen. Det er mye endringsledelse, hvor vi setter opp aspektene rundt prosessene, slik at alt fungerer både i teori og i praksis.

Leyan: - Noen ganger jobber Sigrid og jeg sammen siden vi begge sitter i stabsfunksjoner. Sigrid er med på å bygge prosesser og jeg er med på å sørge for at alle har riktig kompetanse for å utføre aktivitetene i prosessene. Det er mye teamjobbing og workshops.

Hva er de største fordelene med å starte karrieren i Bane NOR som trainee?

Sigrid: - Du får mulighet til å jobbe tre steder på to år, en sjelden mulighet ellers i arbeidslivet. Dette gir mye erfaring på kort tid, noe som er krevende og utfordrende, men også veldig gøy. Det er veldig motiverende at det satses på jernbane. Stillingene du kan få som trainee er ti hakk over hva jeg ville forventet som nyutdannet.

Leyan: - Når du begynner som trainee i Bane NOR, får du ansvar fra første dag. Traineeprogrammet er fleksibelt, så du får være med å forme det og prøve deg på nye stillinger, møte nye utfordringer og lære mye nytt.

Hva gjorde at dere fikk stillingene?

Sigrid: - Det var hard konkurranse, men jeg valgte å fokusere på det jeg kunne gjøre noe med, som å skrive en god søknad, vise hvem jeg er og hvorfor jeg vil jobbe her. Jeg prøvde å ikke tenke så mye på konkurransen, og jeg visste ikke hvor mange som hadde søkt før etter at jeg fikk jobben.

Leyan: - Jeg har ønsket å jobbe med samspillet mellom det «harde» og det «myke» etter utdannelsen. Da jeg så annonsen visste jeg at dette passet meg. Jeg er opptatt av det helhetlige bildet innen engineering, og mener at suksessfull teknologi er avhengig av både gode tekniske løsninger og god kommunikasjon mellom mennesker. I søknaden viste jeg hvor motivert jeg var for denne stillingen.  

Sigrid: - Jeg tror det vi har til felles var at vi var motiverte og gira på å gjøre en god jobb. Jeg tenker at jeg ble valgt fordi jeg klarte å kommunisere hvorfor jeg ville jobbe med dette.

Hva tenker dere om veien videre når traineeprogrammet er ferdig?

Sigrid: - Jeg har lyst å bli i Bane NOR. Det satses på oss, og det er mange kule stillinger vi kan få. Vi er sikret jobb når vi er ferdige, og ERTMS skal vare i gode 12 år til, så vi er nok ikke tom for arbeidsoppgaver neste år.

Leyan: - Dette er Norges største IT-prosjekt. Vi går fra elektromekanisk basert signalanlegg til IT-basert. Vi har ETRMS nå, men hva skjer i morgen? Hvordan ivaretar vi menneskene i slike endringer? Jeg ønsker å jobbe videre med store teknologiendringsprosjekter.  

Har dere noen tips til de som ønsker å søke på programmet?

Sigrid: - Prøv å vise motivasjonen din i søknaden. Hvorfor vil du jobbe her og hva kan du bidra med. Det er ikke sånn i arbeidslivet at de forventer at du skal kunne alt, men vis hva du kan bidra med og vær åpen for nye utfordringer. Det tror jeg er mitt beste tips. Og vær deg selv!

Leyan: - Det er helt riktig. Vær deg selv, vær ærlig og jordnær. Ikke fremstill deg selv som noe annet enn du er! 

Fakta

Bane NORs traineeprogram

Traineeprogrammet har fire utdanningsløp:

  1. Prosjektledelse
  2. Prosjektere jernbaneteknikk
  3. Drift og vedlikehold
  4. Teknologiendringsprosjekter – ERTMS

Søknadsfrist er tidlig i oktober hvert år med oppstart medio august året etter. Du finner mer informasjon om traineeprogrammet her.

Traineeprogrammet Teknologiendringsprosjekter

Målsetting er å få innsikt i hvordan innføring av ny teknologi påvirker organisasjonen, teknologien og mennesker, både i form av behov for ny kompetanse og samhandling.

Programmet skal gi grunnlag for å lede og arbeide med fremtidig implementering av ny teknologi.

All praksis foregår i Bane NORs ERTMS-prosjekt som har ansvar for å fornye signalsystemene i Bane NOR til ny europeisk databasert standard.

Leyan og Sigrid kobler av med togsimulatoren som viser hvordan brukergrensesnittet for lokføreren blir når ERTMS er installert. (Foto: Frode Menes)