Tettpakket arbeidshelg på Gjøvikbanen

Modernisering og vedlikehold av det norske jernbanenettet har høy prioritet. Førstkommende helg er det omfattende arbeider på gang langs Gjøvikbanen, samt en kort økt på Gardermobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra arbeider med svillebytte på Reinsvoll stasjon i 2013. (Foto: Njål Svingheim)

Gjøvikbanen

Strekningen mellom Roa og Gjøvik er stengt fra fredag 14. september ca. klokken 20.00 fra til mandag 17. september ca. kl. 04.00. Togene erstattes med buss. Les mer på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Mens banen er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold. Dette er viktig arbeid som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Under kan du lese om noe av det som gjøres, og du finner nabovarsler og nærmere informasjon om arbeidene ved å klikke på lenkene. Arbeidene foregår dels i Bane NORs egen regi, dels i regi av entreprenører som jobber på oppdrag fra Bane NOR.

Den mest omfattende anleggsvirksomheten vil foregå ved Egge øvre nord for Jaren og ved Nygård stasjon mellom Raufoss og Gjøvik. Begge steder bygges nye underganger (kulverter) som gir planfri og sikker kryssing av jernbanen. Ved Nygård skal i tillegg spor, kontaktledning, signaler og kabler flyttes sideveis. Hensikten er å optimalisere sporgeometrien i området.

Nord for Eina skal det utføres vedlikeholdsarbeid på brua som fører Riksveg 4 over Gjøvikbanen ved Bruflat. I løpet av helgen fjernes en sporveksel ved sidesporet til Øveraasen AS, og ved Gjøvik stasjon står justering av spor 3 på programmet.

På strekningen mellom Bleiken og Kutjern vil 7 km av Gjøvikbanen bli utrustet med nye skinner i løpet av helga. Også på deler av strekningen mellom Gran og Lunner skal gamle skinner byttes ut med nye. Dette arbeidet påbegynnes fredag kveld og avsluttes lørdag morgen. Natt til lørdag fjernes også en gammel overgangsbru sør for Gran.

Parallelt med tyngre anleggsarbeid og sporfornyelse vil det bli utført omfattende vedlikeholdskontroller, blant annet på kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Tilsvarende periodisk kontroll av signalanlegget knyttet til planovergang ved Raufoss stasjon vil også bli utført i løpet av en travel arbeidshelg som strekker seg fredag kveld til mandag morgen.

Gardermobanen

Strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll på Gardermobanen er stengt fra ca. klokken 22.55 lørdag 15. september fram til søndag 16. september klokken 04.55.  I denne perioden går det ikke tog til og fra Oslo lufthavn og Eidsvoll verk, og NSBs avganger kjører Hovedbanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Se nettsidene til NSB og Flytoget for informasjon om trafikkavviklingen.

I denne perioden gjør Bane NOR blant annet arbeider med skinnebytte og bytte av komponenter i sporveksler, samt annet vedlikeholdsarbeid.