Stor utbedringsjobb på Skotterud

Fredag 4. mai brant pakkhuset på Skotterud stasjon, som huset sikringsanlegget ved stasjonen. Anlegget med tilhørende releer og kabler ble totalskadet og må erstattes. Inntil videre skaper dette forsinkelser for både togtrafikk og vegfarende.

Et persontog fra SJ passerer de utbrente restene av pakkhuset på Skotterud stasjon. (Foto: Harry Korslund)

Det er nå vanlig togproduksjon mellom Kongsvinger og riksgrensen, men inntil videre blir alle tog ca. 15 minutter forsinket som følge av saktekjøring mellom Matrand og Magnor.

Hver dag passerer det i gjennomsnitt 18 godstog på veg til eller fra Sverige, og denne forbindelsen er viktig for blant annet frakt av norsk sjømat til kontinentet. I tillegg kjører SJ daglig tre persontog hver veg mellom Oslo S og Stockholm.

- Vi står foran en omfattende, kostbar og tidkrevende jobb. Det vil gå mange måneder, kanskje så mye som et år, før et nytt, permanent sikringsanlegg er på plass, sier banesjef Tormod Bergerud i Bane NOR.

- Vi ser på hvordan vi kan gjøre arbeidet i flere faser, hvor målet er å framføre togtrafikken med minst mulig ulemper for trafikantene. Foreløpig er vi imidlertid i en tidlig fase av planleggingen, sier Bergerud.  

Styringen av bomanlegget på to planoverganger like ved stasjonen ble også ødelagt av brannen. Inntil videre har Bane NOR derfor utplassert en bomvakt på stedet, og ved togpasseringer vil vegfarende oppleve at bommene blir liggende nede 8-10 minutter lenger enn vanlig. Dette gjelder bl.a. fylkesveg 202, og Bane NOR beklager ulempene. 

I den voldsomme brannen fredag ble også anlegget for togenes kjørestrøm skadet, men disse skadene ble utbedret i løpet av lørdagen slik at togtrafikken kunne gjenopptas. Et lager med kabler og annet materiell gikk også tapt i brannen.