Stein O. Nes skal lede «Spordrift AS»

Stein O. Nes er hentet inn som interimsleder av aksjeselskapet for drift og vedlikehold. Selskapet har fått arbeidsnavnet «Spordrift AS». Samtidig er stillingen som administrerende direktør lyst ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stein O. Nes. (Foto: Brian Cliff Olguin)

I overkant av 1 000 av Bane NORs medarbeidere overføres til det nye selskapet som skal være i operativ drift i løpet av første halvår 2019.

– Stein O. Nes har solid erfaring. Vi er svært glad for at han har takket ja til rollen som interimsleder for det nye aksjeselskapet, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Stein O. Nes har hatt sentrale roller i Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet og var konstituert administrerende direktør ved opprettelsen av Jernbaneinfrastrukturforetaket SF, som senere fikk navnet Bane NOR SF. Han starter i stillingen i dag. Interimsledelsen i det nye aksjeselskapet, som har fått arbeidsnavnet «Spordrift AS», blir midlertidig lokalisert på Posthuset i Oslo. I første fase vil områdedirektør i Bane NOR Kristine Jessen bistå Nes med etableringen.

Søreide prosjektleder for omorganisering

Etter vedtaket i Bane NORs styremøte den 11. oktober har konsernledergruppen igangsatt to koordinerte prosjekter; opprettelsen av nytt aksjeselskap for drift og vedlikehold og organisatoriske tilpasninger i Bane NOR. Karstein Søreide blir prosjektleder for omorganiseringen av Infrastrukturdivisjonen.

– Han har lang erfaring fra jernbanen og har gjort en meget god jobb i rollen som prosjektleder for arbeidsgruppen som utredet hvilke kriterier som skal legges til grunn for konkurranseutsetting, sier konserndirektør for Infrastrukturdivisjonen, Vibeke Aarnes.

Konsernledergruppen i Bane NOR vil være styringsgruppe for begge prosjektene.

Etter styrebehandling den 19. desember vil Bane NOR offentliggjøre tidsplan for gjennomføring av konkurranseutsettingen, inkludert informasjon om når de ulike kontraktene blir utlyst samt informasjon om prekvalifiseringsprosessen.

Karstein Søreide. (Foto: Øystein Grue)