Stål i tak og veggar held snøen unna

Dei lokkar fram våren med snøfresar og byggjer på spreng heilt til snøen igjen kryp oppetter veggane. Å setje opp snøoverbygg på Bergensbanen er ikkje for pinglar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Natt til 30. oktober var det nye snøoverbygget på Bergensbanen tett, og byggeleiar Tor Veslegard kunne senke skuldrane. Vindauga slepp lyset inn til togpassasjerane. Foto: Ingunn Halvorsen

Har du reist over fjellet med Bergensbanen, har du kanskje høyrt sukk og stønn frå turistar som sat klare med kameraet akkurat då toget forsvann inn i endå eit mørkt bygg. Til saman 11 kilometer med snøoverbygg legg nok ein dempar på utsikta, men takka vere desse bygga kjem toget seg over den vêrharde strekninga meir enn 1000 meter over havet, kvar dag året rundt.

Arbeidsøktene går frå 2 om natta til 12 neste dag, med ei lengre økt natt til søndag. Her er to boreriggar i ferd med å sprengje vekk fjell så bygget får plass og passasjerane utsyn. Foto: Tor Veslegard

Byggjer om kapp med vinteren

No skiftar Bane NOR gradvis ut gamle trebygg med nye i stål som har vindauge langs heile bygget. To bygg står på planen i år: 180 meter i Tjoadalen vest for Hallingskeid stasjon og 65 meter øvst på Flåmsbana.

- Her på høgfjellet startar me sesongen med snøskuter og avsluttar med snøskuter. Me har ikkje tid til å vente på at det smeltar, konstaterer byggeleiar Tor Veslegard i Bane NOR.

Siste helga i april byrja dei å rive det gamle bygget, og i natt til 30. oktober var tak og veggar i stål på plass. Mesta har vore entreprenør, og i år er det sett opp dobbelt så mange meter bygg som i fjor.

Ikkje alt kan takast på standardmål. Nokre plassar må arbeidslaget skreddarsy tak og veggar etter terrenget. Foto: Ingunn Halvorsen

Vil auke i 2019

Vinden hyler rundt hushjørnet på Hallingskeid, der byggeleiaren overnattar i ei lita leilegheit på stasjonen. Han er i gang med å tenkje på neste sesong. Dei har allereie fått sikra fjellet mot ras over det neste bygget som skal erstattast.

I år har prosjektet eit budsjett på om lag 70 millionar kroner, som mellom anna har gått til riving av gamle bygg, nybygg, is- og vassikring. Målet for neste år er byggje opp mot 40 prosent lengre, utan å auke budsjettet tilsvarande.

Riggplassen på Haugastøl ligg ved riksveg 7, om lag 5 mil frå Hallingskeid. I rivingsfasen vart fire konteinarar fullasta på fjellet kvar natt og frakta ned hit kor trailerar tok avfallet vidare til mottak. Foto: Tor Veslegard