Spenstig åpning for Heggstadmoen godsterminal

Til swingende gla’jazz fra Milenburg Joys, enkel tapas-servering, trøndersk godsommer – og et knippe veldig gode foredrag fra spennende aktører foran et 80-tallls gjester, ble Trondheim Godsterminal Heggstadmoen åpnet sist fredag.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp (H), klipper det blå båndet som holdes av prosjektets byggeledere Einar Solem og Anne Kristin Bollingmo. Foto: Randi Folke-Olsen/Bane NOR– Kapasiteten til nåværende terminal på Brattøra er sprengt og hemmer hele godstransporten. Uten Heggstadmoen kunne vi ikke ha fått mer gods fra veg til bane, sa konsernsjef Gorm Frimannslund i sitt åpningsforedrag. Han poengterte videre at terminalen i utgangspunktet er ment som en avlastning fram til en ny større godsterminal på Torgård, også like sør for Trondheim, vil stå klar.

Terminalen har en prislapp på 300 millioner – inkludert spor 3 ved Heimdal stasjon. Dette sporet gjør det mulig å kjøre inn tog direkte uten at vognene først må ned til byen. Sporet vil også bli brukt når Torgård-terminalen bygges. Kapasiteten i Trondheim øker fra 100 000 containere i året til 172 000.

– Jernbane er miljøvennlig og fremtidsrettet til både person- og godstrafikk. Regjeringens mål er en godsoverføring på 30 prosent fra bil til båt og bane på turer over 30 mil, sa statssekretær Anders B. Werp (H), Samferdselsdepartetementet i sitt innlegg. Senere deltok han i en samtale om godstrafikkens fremtid med samferdselsdirektør Erlend Solem, Trøndelag fylke, og regiondirektør Per Ivar Tiller, Posten Bring – før Werp endelig fikk klippet det blå båndet som markerte åpning av terminalen.

«Mingling» og kontaktskaping var på seminaret usynlige agenda; her tett prat mellom Bane NORs direktør for gods, Oskar Stenstrøm, og regiondirektør i Posten Bring, Per Ivar Tiller. Foto: Randi Folke-Olsen/Bane NORDe drøye 80 gjestene var sentrale og regionale politikere, aktører fra det offentlig styre og stell, tungvektere fra næringen selv, transportbransjen og jernbaneselskapene samt igjen deres kunder – og ikke minst, potensielle kunder, som så store muligheter med ny godsterminal på Heggstadmoen.