Sommerarbeid påvirker Drammenbanen og Østfoldbanen

Sommerens jernbanearbeider betyr at det både bygges nytt, fornyes og vedlikeholdes flere steder på Østlandsområdet fra 23.6. til 5.8. Når arbeidet er ferdig i 2021 blir det kortere reisetid mellom Oslo og Ski, en rehabilitert Lieråsen tunnel og en rekke andre forbedringer til passasjerenes beste.

 Rehabiliteringen av Lieråsen tunnel fortsetter. Her fra vaskingen i påsken.

Drammenbanen
Bane NOR gjør en fullstendig oppgradering av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel. Arbeidene startet høsten 2017 og vil pågå i påsker og sommerferier til og med 2021. Dette gir deg en sikrere, mer pålitelig og punktlig jernbane. 

I sommer skal blant annet tunnelprofilet utvides og betongelementene rehabiliteres ved hjelp av vannmeisling og sprøytemørtling.  Lieråsen oppgraderes for totalt 740 millioner kroner. Dette er en høyst nødvendig rehabilitering av tunnelen. 

Mens banen er stengt gjør vi også en rekke andre oppgaver knyttet til vedlikehold og fornyelse, som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet.  Her er noe av det som skal foregå:

  • Bytte av sviller Strømsø svingbru. Bytte av skinner og spor
  • Bytte av lyskilder, sporvekselbytte og fjerning av isolerte skjøter med sveising og nøytralisering.
  • Generiske kontroller.
  • Varmekabler frostport Lier.
  • Skifte av drivmaskiner og sporvekselkontroll.

Follobanen
På Østfoldbanen gjør vi arbeider knyttet til den 22 km lange Follobanen, som er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski.

Follobaneprosjektets hovedaktivitet i Oslo blir pressing av en betongkulvert (kort betongtunnel) inn under sporene til Østfoldbanen like ved Ladegården.

Pressingen blir utført med hjelp av mange store hydrauliske jekker som skyver betongkulverten bakfra samtidig som at masse fjernes i forkant. Denne metoden er lite benyttet i Norge, og et spesialfirma er hyret inn for å gjennomføre denne jobben.

Det skal i tillegg utføres både grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid over et stort område fra Oslo S og langs Østfoldbanen til Bekkelaget løpet av den togfrie perioden i sommeren. Arbeidet i Oslo vil i liten grad påvirke naboer og omgivelser.

Ski
På Follobanens anleggsområde ved Langhusveien skal  blant annet sporene som ble lagt om i påsken vedlikeholdes og ytterligere oppgraderes. Samtidig skal enda flere nye spor på plass og kabelkanaler bygges. Ved Ski stasjon vil dreneringssystemer og kabler legges under sporet. Kontaktledningene som går i luften skal også vedlikeholdes, og det blir gjennomføres grunnarbeid som et ledd i arbeidet med å ferdigstille vestsiden av stasjonen.

Syd for Finstadtunnelen skal det også utføre grunnarbeid, bygging av føringsveier for kabler og i tillegg vil arbeidet med å bygge selve vendesporet starter.

Andre steder på Østfoldbanen skal det byttes skinner og sviller mellom Oppegård og Kolbotn, samt gjøres en rekke andre oppgaver knyttet til vedlikehold og fornyelse. I Moss utføres arbeid i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Vi minner også om:
Strekningen Sandefjord-Skien stenges fra 7.august til 16. september i forbindelse med at nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn  skal tas i bruk. 

Det blir også stengt Drammen-Skien 16. september – 24. september (KL-anlegget i Holmestrand skal byttes) Mer informasjon kommer. Følg også med på NSBs nettsider for opplysninger om buss for tog.