Snøfall skaper fortsatt problemer for togtrafikken i sør

Snøen som falt i Agder og de nærmeste fylkene den siste uka påvirker togtrafikken. Det har vært noen tøffe dager og netter for mannskaper som har vært ute og måket snø. Men det største problemet er nok trær og greiner som har veltet over sporet samt strømmangel som har lammet kommunikasjonen.

Fra Bratsbergbanen. Foto: Knut Hvila Solhaug/Bane NOR

På Åmli i Aust-Agder falt det en meter med snø på tirsdag, mens Gjerstad og Kristiansand fikk over 80 cm. Det meste var bløt, tung snø som la seg på vegetasjonen langs banen. Hundrevis av trær og større greiner bøyde seg inn mot sporet og kontaktledningsanlegget (KL), og mange måtte fjernes manuelt eller med motorsag.

Men ikke nok med det; det våte været raskt ble etterfulgt av frost, som igjen førte til at den tunge snøen på trærne frøs. Dette resulterte igjen til at mange trær og greiner knakk og la seg inn i profilen og på kjøretråd og bæreline. Trær på bæreline og kjøreledning har også ført til skade på KL-anlegget og blir utbedret samtidig med at trær fjernes. Bane NOR har hatt store ødeleggelser på kontaktledningsanlegget grunnet nedfall av trær, og tog har også kjørt inn i trær og ødelagt kontaktledningsanlegget.

200 meter av gangen 
KL-montør Knut Hvila Solhaug er blant dem som har vært ute og ryddet linjene: - For oss i  Telemark  har det vært mest å gjøre på Bratsbergbanen, forteller han.

- Vi har ryddet hundrevis av trær, men det har gått sakte når du bare kan kjøre 200 meter av gangen før nye hindringer må ryddes av veien. Fra Nordagutu til Larvik brukte vi 12 timer! På returen brukte vi 5 fem timer, for da hadde nye trær falt ned. 

- Selv om det fremdeles er store deler av strekningen som er kritisk grunnet vegetasjon nær spor og Kl-anlegg, har vi de siste årene ryddet i snitt 23,7 km og brukt hele 33 millioner kroner på skog og ettervekstrydding. Nå i 2018 har vi satt av 13 millioner til skog og ettervekstrydding, forteller Områdedirektør Stian Wesøy.

Strømløst – og stille
Den andre store utfordringen var at strømmen fra Agder Energi Nett også falt ut i store deler av indre Agder. Over 13.000 husstander mistet strømmen. Strømutfallet var så langvarig at batterikapasiteten til Bane NORs GSM-R basestasjoner gikk tom for strøm. GSM-R er jernbanens eget mobilnettverk som brukes til å kommunisere mellom togledersentralene og togførerne. Når Nødnettet og Telenors mobilnett også var satt ut av bruk, var det uforsvarlig å kjøre tog de 80 km mellom Nelaug og Kristiansand. Ikke bare ville ikke togledelsen visst hvor togene befant seg, men ved en hendelse ville ikke ombordpersonale nådd ut til omverdenen. 

Bane NOR mistet også forbindelsen med egne mannskaper som var ute på linja og ryddet, og visste ikke nøyaktig hvor de var eller hvordan arbeidet gikk.
- Vi har hatt tett oppfølging mot Agder Energi Nett som er strømleverandør, og denne oppfølgingen har mest sannsynlig ført til at strøm til Bane NORs anlegg har fått en prioritering i køen for feilretting, forteller Stian Wesøy.

Strømmangelen skapte også problemer ved kryssing på stasjoner med varme i sporveksler. Når togleder vil legge over en sporveksel for kryssing når det ikke er sporvekselvarme, vil det med stor sannsynlighet resultere i at sporvekselen ikke vil gå i kontroll når den legges tilbake, og det blir full stopp. Dette har skapt en del forsinkelser mellom Nelaug og Kristiansand de siste dagene.

Førte også til signalproblemer i Rogaland
Strømutfallet i Agder førte også til at Thales-anlegget på Jærbanen gikk i rødt. Dermed sto togene mellom Sandnes og Stavanger i nesten fire timer i ettermiddagsrushet på tirsdag. Men denne gangen var det faktisk ikke feil på selve signalanlegget som ble bygget i sommer, sier banesjef Sørvest Atle Havnerås:

-  Strømmen fra energiverket  i Agder var borte i over 8 timer, noe som gjorde at backupstrømmen (batteri) gikk tom. Det medførte at transmisjonen (som går via Agder) og all annen kommunikasjon som GSM og GSM-R gikk ned.

Status mandag morgen
Visitering, rydding og fresing pågår på alle baner med egne ressurser. I tillegg har vi inne fire eksterne entreprenørfirmaer med revisjonsvogner, toveismaskiner, skinne/vei lastebil med spole for kjøretråd og skogryddeutstyr. 

Bratsbergbanen; Nordagutu til Skien er stengt og vil ikke åpne før slutten av uka. Her har eksperter på skogrydding vært på befaring over hele strekningen. Det er fremdeles 1.500 trær som er fare for togtrafikk og som de anbefaler må ryddes før det settes på trafikk.
Brevikbanen er stengt og blir ikke prioritert ryddet. 

Numedalsbanen er stengt, to skogsmaskiner rydder for trær som er inne i profilet, men maskinene har begrenset fremkommelighet grunnet store snømengder.

Åpne strekninger:
- Larvik – Skien
- Hjuksebø - Notodden
- Arendalsbanen
- Sira – Stavanger

Kongsberg - Sira er åpen, men deler av strekningen kjøres med sikthastighet grunnet store snømengder i trær og manglende strøm og batteribackup til vår kommunikasjon. De samme strekningene har heller ikke dekning i Telias eller Telenors mobilnett.

Foto: Leif Fredrik Haugstad/Bane NOR