Signerte for Kongsvingerbanen

Bane NOR signerte tirsdag 22. mai kontrakt med Baneservice om utskifting av anlegget for togenes kjørestrøm på deler av Kongsvingerbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Signerte: Administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås (t.v.) og konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. (Foto: Espen Sare)

Kontrakten med Baneservice gjelder for «strekning 1» på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Disenå, hvor det skal gjøres full utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT) inklusive svakstrøm og tele.

– Vi ser veldig fram til at arbeidene med KL AT kommer i gang på Kongsvingerbanen med god kvalitet og effektiv gjennomføring, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør i Infrastukturdivisjonen i Bane NOR.

Fra gammelt til nytt
Strekningen skal fornyes med nye KL-master og AT-liner i topp av mastene. Prosjektet går ut på å bytte ut 67 år gammel kontaktledning og samtidig installere og sette i drift autotransformatorer.

Kongsvingerbanen har i dag utfordringer med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1951 på strekningen Lillestrøm-Matrand. Ett av problemene med det gamle anlegget er returstrømmer på avveie. Resultatet av å fornye hele KL-anlegget blir en mer driftssikker jernbane og muligheten for å kjøre lengre og tyngre godstog.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere med 30 kV spenning langs hele strekningen. For hver tiende kilometer plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere. Arbeidene starter 1. oktober 2018.

Endelig oppstart
Baneservice har tidligere utført utskifting av KL og ny AT på Jærbanen fra Stavanger til Egersund. Anlegget ble offisielt åpnet helgen 12-13.mars 2016.

– Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene på Kongsvingerbanen. Vi mener vi har et av Norges beste kompetansemiljøer på KL-arbeider. Mange hos oss har vært med siden starten i 2001, og vi har derfor lang og stabil erfaring med denne type arbeider, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice.

– Siden da har det vært en lengre periode uten større KL-AT-prosjekter hos oss, legger hun til.

Prosjektlederen hos Baneservice er også fornøyd med at kontrakten nå er på plass: – Vi gleder oss veldig til å komme i gang med disse arbeidene, sier prosjektleder Inge Fredheim i Baneservice.

Forventninger til leveransen
Infrastrukturdirektøren i Bane NOR har klare forventninger til leveransen av KL AT-prosjektet fra Baneservice.

– Dette krever god planlegging. Det er nøkkelen for å lykkes i dette prosjektet, slik at den stramme framdriften det er lagt opp til lar seg gjennomføre, sier Aarnes.

Det har tatt tid å få alt på plass fram til signering av kontrakt for prosjektet.

– Det har vært en lang prosess med å få dette på plass. Bane NOR startet re-prosjektering høsten 2016. I oktober 2017 var prosjekteringen kommet så langt at vi kunne invitere markedet til en dialogkonferanse, forteller prosjektleder John Ringerud i Bane NOR. I mai 2018 er prosjekteringen avsluttet.

– Vi har nå signert den første av to hovedkontrakter på entreprisen for de kommende KL AT-arbeidene på Kongsvingerbanen. Oppstart av bygging på og i spor er 1. oktober. Målet er å bli ferdig med denne strekningen for fysisk bygging til sommeren 2021, sier Ringerud.

Mot slutten vil det komme en periode med litt etterarbeid som oppmålinger, sluttføring av dokumentasjon og overlevering av anlegget til Bane NOR.

– Slik vil prosjektet være målsatt ferdig 36 måneder etter oppstart. Jeg kan derfor slutte meg til Vibeke Aarnes sitt utsagn om at nøkkelen til suksess for oss og Baneservice ligger i ett tett samarbeid og en detaljert planlegging for gjennomføringen, avslutter prosjektlederen.