Samarbeid om beredskapstog kan redde liv

- Helt avgjørende i kriser. - Samhandling på sitt beste. Det var mange lovord å høre da Bane NOR, redningsetatene og frivillige viste frem Bergensbanens beredskapstog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bodil Reime Sørlie (Helse Bergen) og Jon Hermann Rivenes (Bane NOR) er to av ildsjelene som har samarbeidet om beredskapstoget. Foto: Ingunn Halvorsen

Det gule toget med vannvogn, personvogn og brannbil på slep er et resultat av flere års samarbeid mellom Bane NOR, Helse Bergen, politi, brannvesen, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. Det kan rykke ut på kort varsel til brann, snøskred og andre hendelser langs Bergensbanen.

Denne uka tok toget turen fra hjemmebasen på Voss til Bergen stasjon. Målet var å gi flest mulig som jobber med redning og beredskap, innblikk i hvordan det kan brukes.

Jon Hermann Rivenes i Bane NOR forklarer hvordan beredskapstoget er satt sammen. Til venstre Ole Morten Bakketun i Voss brannvern og Jens Petter Gravning fra Voss lensmannskontor. Foto: Ingunn Halvorsen 

Rustet for ulike oppdrag

Rundt sju mil av høyfjellsstrekningen på Bergensbanen er uten veiforbindelse. Når helikoptrene ikke kan fly på grunn av uvær, kan toget være eneste mulighet til å ta seg inn i et ulykkesområde og frakte skadde og evakuerte trygt ut.

- Det tette samarbeidet mellom offentlige etater og frivillige gjør at vi kan håndtere hendelser på høyfjellet og andre steder langs banen langt bedre enn før. Dette trygger både passasjerene og egne ansatte. I tillegg kan vi bistå politi, brann- og helsevesen i redningsaksjoner der jernbanen ikke er direkte involvert. Med trekkraft både foran og bak kommer toget seg raskt inn og ut av et område, og vi kan dele det i to hvis det trengs, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Sikrere leteaksjoner

Jan Erik Grande er frivillig i Norske redningshunder og har vært med toget fra Voss sammen med sin firbeinte makker Pippi (6).

- Beredskapstoget gjør det enklere og sikrere for oss å søke etter savnede. Alternativet er som regel snøskuter og slede. På toget kan vi ta med mye mer utstyr, vi kommer tørre og uthvilte frem til stedet og har en base å gå tilbake til. Ikke minst kan en person som er reddet ut av et skred raskt få behandling og varme, som er helt avgjørende for å overleve, sier han.

Redningshunden Pippi kjører gjerne tog sammen med matfar og hundefører Jan Erik Grande. – Hun elsker folk, og har funnet flere savnede i snøras, forteller han. Foto: Ingunn Halvorsen

Politiet kaller ut toget

En rekke av politiets operasjonsledere stilte på visningen i Bergen. De leder beredskapsarbeidet i akutte situasjoner og har myndighet til å kalle ut beredskapstoget.

- Det er viktig at de vet hva dette kan brukes til. Operasjonslederne er nøkkelpersoner, og vi legger vekt på at de stadig øker kompetansen sin om hvilke muligheter som finnes, påpeker politimester Kaare Songstad.

Operasjonsleder Eivind Hovden fra Sivilforsvaret mener beredskapstoget er i tråd med det Gjørv-kommisjonen anbefalte i sin evaluering av beredskapen etter 22. juli: tett samhandling mellom etatene, slik at alle vet hva de skal gjøre.

- De som er ute på et skadested, bryr seg ikke om fargen på uniformen. Det som teller er at vi er samkjørte slik at vi yter best mulig hjelp i en krise, sier han.

Beredskapstoget er som et byggesett der delene kobles sammen etter behov: Flakvogn til brannbil eller andre kjøretøy, personvogn til folk og utstyr, vannvogn til brannslukking og trekkraft i begge ender. Foto: Ingunn Halvorsen

I denne videoen fra Helse Bergen (via Facebook) kan du se beredskapstoget fra innsiden.