Planovergang på Rørosbanen saneres i 2019

Bane NOR vil i løpet av 2019 sanere den usikrede planovergangen ved Bjøråneset hvor det torsdag 29. november var et sammenstøt mellom en lastebil og et persontog. Føreren i lastebilen omkom og tre passasjerer i toget ble lettere skadet i den tragiske ulykken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Bilde tatt av Bane NORs målevogn ved den aktuelle planovergangen på Bjøråneset. (Foto: Bane NOR)

Tidligere i år har Bane NOR utarbeidet planer for nedleggelsen, som gjelder fire planoverganger over en strekning på én kilometer mellom Koppang og Atna på Rørosbanen, deriblant altså planovergangen hvor torsdagens ulykke skjedde. Det skal bygges en kulvert på fire ganger fire meter under jernbanen like nord for Bjøråneset, samt en veg på én kilometer på vestsiden langs sporet for å samle opp trafikken fra de fire planovergangene.

Kommunen har vedtatt reguleringsplan for prosjektet, som vil starte til våren. Kulverten blir bygget i juni og anlegget skal være ferdig i løpet av høsten. Prosjektet er beregnet å koste ca. 12 millioner kroner.

Sommeren 2017 omkom to bilførere i planovergangsulykker på Rørosbanen, henholdsvis på Kroken planovergang nord for Opphus og på Strømsøyen planovergang like nord for Auma. Også for disse planovergangene jobber Bane NOR med et saneringsprosjekt. Nå er Bane NOR i dialog med grunneierne om ulike løsninger. De to prosjektene vil til sammen sanere 10 usikrede planoverganger når de blir realisert på et senere tidspunkt.

Vurderer nye barrierer

De to planovergangsulykkene i 2017 ble etterforsket av Statens Havarikommisjon for transport, som i sin sluttrapport kom med en tilrådning overfor Statens jernbanetilsyn om å be Bane NOR vurdere barrierer som er mer egnet til å vekke trafikantenes oppmerksomhet ved usikrede planoverganger. Bane NOR jobber med en utredning av nye typer visuelle barrierer som skal være ferdig i slutten av desember. Deretter vil man gjøre forsøk med nye typer varselskilt, merkestolper, lysskilt mv i løpet av 2019 før man bestemmer seg for de løsningene som fra 2020 skal monteres på usikrede planoverganger for å bedre sikkerheten.

I tiårsperioden 2007 - 2017 har det vært 12 sammenstøt mellom tog og bil/person på planoverganger på Rørosbanen av totalt 80 sammenstøt på hele jernbanenettet. 15 personer har mistet livet i ulykkene, to av dem på Rørosbanen i 2017.