Østfoldbanen foreslått som erfaringsstrekning for konkurranseutsetting

Konsernledelsen i Bane NOR foreslår Østfoldbanen som eventuell erfaringstrekning for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Forslaget sendes nå til drøfting i fagforeningene. Endelig beslutning tas i september.

Illustrasjonsfoto fra arbeider på Østfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Anbefalingen ble tirsdag 3. april meddelt de ansatte i Bane NOR. Forslaget omfatter både østre og vestre linje på Østfoldbanen.

Anbefaling

- Jeg vil understreke at dette foreløpig er en anbefaling.  Den endelige beslutning om å konkurranseutsette Østfoldbanen som erfaringsstrekning, vil bli tatt av konsernstyret i Bane NOR i september, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NORs infrastrukturdivisjon.

Mer effektive

I Bane NOR er det satt i gang mange prosesser for å bli mer kostnadseffektive. - Også innenfor drift og vedlikehold av jernbanenettet skal vi bli mer effektive for å spare penger som vi igjen kan bruke til mer vedlikehold. Det vil gi mer punktlige tog til beste for kundene. Derfor jobber vi med mange forbedringsaktiviteter internt. Vi mener at konkurranseutsetting også kan være en vei til vårt mål om mer jernbane for pengene, sier Aarnes.

Anbudsprosess

Forslaget innebærer at drift og vedlikehold av infrastrukturen på Østfoldbanen skal utføres av et selskap utenfor Bane NOR etter en anbudsprosess. De medarbeidere i Bane NOR som i dag forestår drift og vedlikehold på Østfoldbanen skal ansettes i det selskapet som vinner konkurransen om kontrakten.  

Nyttige

- Det har vært viktig å velge en erfaringstrekning for konkurranseutsetting som ikke er for komplisert, men som samtidig er såpass utfordrende at vi kan skaffe oss nødvendige erfaringer som blir nyttige i det videre arbeidet med konkurranseutsetting. Alle jernbanestrekninger i hele landet ble vurdert, men Østfoldbanen var den strekningen som pekte seg ut som best egnet, sier Aarnes.