Oslo: Arbeidshelg i Brynsbakken

Helga 19-21. januar blir det utført arbeider i Brynsbakken i Oslo. Dette betyr at alle tog mellom Oslo S og Lillestrøm/Grorud/Grefsen erstattes med buss fra fredag kveld fram til søndag morgen.

Illustrasjonsfoto fra Brynsbakken. (Foto: Brian Cliff Olguin)

Strekningen blir stengt fra fredag 19. januar ca. klokken 20:00 fram til ca. klokken 06:30 søndag morgen. Se informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden på nettsidene til NSB og Flytoget.

Hovedaktiviteten i denne perioden er arbeider med signalanlegget på Oslo S og Bryn stasjon knyttet til en ny sporvekselsløyfe i Brynsbakken, som skal tas i bruk senere denne våren.

Endringene i signalanlegget er komplekse og omfattende, og det er nødvendig at togtrafikken innstilles mens arbeidene pågår. Det er ikke planlagt støyende anleggsarbeid i perioden.

Den nye sporsløyfen vil gjøre det mulig med samtidig innkjøring mot Oslo S fra Hovedbanen og Gardermobanen. Dette vil øke fleksibiliteten for trafikkavviklingen inn mot Oslo S, og de som bruker strekningen vil nok sette pris på at det blir mange færre stopp for å vente på grønt lys blant annet inne i Romeriksporten.