Krevende skogbrann på Gjøvikbanen

Det er ekstrem skogbrannfare og Bane NOR har hatt alt disponibelt mannskap ute for å bistå brannvesenet med etterslokking langs Gjøvikbanen gjennom Nordmarka.

Søndag kveld begynte det å brenne langs jernbanesporene på Gjøvikbanen. Mandag kl. 23 kunne Gjøvikbanen åpne for trafikk igjenn. Områdedirektør for område øst i Bane NOR, Tore Fjukstad forteller at mannskapene jobbet hele natten sammen med brannvesenet.

Krevende situasjon
– Vi hadde tre vannvogner gående hele natten. Det brant flere steder og avstandene er store. En fjerde vannvogn fra Kongsvinger kom inn mandag morgen. Ved Nittedal ble det forsterket med folk og utstyr fra Jaren og Kongsvinger. Dette var en krevende situasjon for brannen blusset opp igjen og det var lenge uvisst år banen kunne åpne igjen, sier han.

Ikke vegforbindelse
Gjøvikbanen er en utsatt strekning, siden store deler av jernbanen går gjennom skogsterreng uten vegforbindelse. Det brant over en mil til og fra i et veldig ulendt terreng. På grunn av det ekstremt varme været og lite regn er området svært tørt og gjorde brannen vanskelig å slukke. Sivilforsvaret bidro sammen med brannvesenet og helikopter ble brukt.

Stor brannfare
Langs Gjøvikbanen mellom Sandermosen og Nittedal pågikk etterslokking lenge. På grunn av dårlig vegforbindelse, var brannvesenet avhengige av Bane NORs utstyr, som vannvognene for å komme til. Vann ble fylt på Nittedal og Åneby og vognene gikk i skytteltrafikk på strekningen til Sandermosen. Brannvakter fra Bane NOR og Sivilforsvaret ble satt ut etter at banen åpnet igjen.

Økt beredskap
Bane NOR har økt beredskapen og visitasjoner med arbeidstog langs flere jernbanestrekninger. Lokførere på persontog og godstog blir fulgt opp til å være ekstra varsomme og holde utkikk når de ferdes langs jernbanen. Bane NOR stanser også alle varme arbeider som kan slå gnister langs jernbanen.