Kontrakt signert for Nittedal stasjon og kryssingsspor

Reguleringsplanen for tiltak på Nittedal stasjon og bygging av nytt krysssingsspor på stedet er nå godkjent. Bane NOR har valgt Rambøll som rådgiver for prosjektet.

Nittedal stasjon. Foto: Espen Sare/Bane NOR- Rambøll skal utføre oppdrag om teknisk detaljplan. Kontraktens øvre ramme er på 9,8 millioner kroner og arbeidet skal være fullført før jul i år, forteller prosjektleder Hilde Gjellum i Planavdelingen i Bane NORs Infrastrukturdivisjon.

Nytt kryssingsspor

Bane NOR skal i prosjekt Nittedal stasjon og kryssingsspor gjennomføre en rekke tiltak på stasjonen. Blant annet skal stasjonen gjøres universelt utformet og det skal bygges et nytt kryssingsspor som vil gjøre det mulig for to godstog på 600 meter å passere hverandre på stedet - eller krysse som det heter på jernbanespråket.

Dette er Nittdal stasjon

  • Ny planskilt undergang eller overgang for sikker kryssing av spor
  • Nytt kryssingsspor som tilfredsstiller at to godstog på 600 meter kan krysse
  • Innføring av samtidig innkjør
  • Fjerning av midtplattform og etablering av to nye sideplattformer
  • Ny plattform langs spor 2
  • Opprydning og ombygging av stasjonsområdet med innfartsparkering, sykkelparkering og bussoppstilling
  • Støyreduserende tiltak