Klart for nye reingjerder langs Nordlandsbanen

Et nytt steg mot nye viltgjerder på Nordlandsbanen er tatt. Om kvelden den 5. juli hadde prosjektleder Torstein Fossum i Bane NOR med seg en rekke nøkkelpersoner på befaring fra Skog til Rossvold - vel halve strekningen som skal gjerdes inn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Torstein Fossum/Bane NORGrunneiere, skogrydderne fra Totalprosjekt, «gjerdeoppsetterne» fra Garda Sikring, entreprenører og Bane NORs egne folk gikk langs sporet i flere timer. Diskusjonene gikk om hva som blir de mest funksjonelle løsningene.

Skogryddingen er allerede i gang, og første gjerdestolpe skal etter planen komme på plass i uke 30.

Samlet strekning for prosjektet i 2018 er fra Skog til Kvalfors bru, og man regner med at jobben vil pågå til slutten av november.