Kjør sammen til toget

For mange togpendlere som kjører bil til stasjonen, er fulle parkeringsplasser en kjent kilde til stress. Med pilotprosjektet «Kjør sammen til toget» skal NSB og Bane NOR nå teste ut en ny samkjøringsløsning. Tanken er at løsningen kan lette pendlernes hverdagslogistikk.

Rasmus og Moritz i gründerselskapet SammeVei har utviklet samkjøringsappen som Bane NOR og NSB nå skal teste ut. Her har de samkjørt til Lier stasjon for å ta toget til jobben i Oslo. (Foto: Bane NOR)

Det er gründerbedriften SammeVei som har utviklet samkjøringsløsningen som NSB og Bane NOR nå skal prøve ut på sine kunder. Løsningen er basert på en app kalt SammeVei. I tillegg er det også en egen nettside som brukerne kan registrere seg på.

- Ideen bak samkjøringsløsningen er at det skal være like enkelt for folk å sitte på med noen som å ta sin egen bil fra a til b, forteller gründer og daglig leder Rasmus Myklebust i SammeVei.

Nå skal samkjøringsløsningen pilottestes på de togreisende ved fire stasjoner på Østlandet. Frogner, Lier, Sonsveien og Vestby er valgt ut som teststasjoner. I perioden fra 16. april til 22. juni vil Bane NOR reservere et antall parkeringsplasser ved disse stasjonene til reisende som deltar i pilotprosjektet og samkjører til stasjonen.

- Målet med pilotprosjektet er å finne ut i hvilken grad togpendlere som kjører bil til stasjonen, vil samkjøre med andre reisende hvis vi gir dem praktisk hjelp og tilrettelegging. Alt en togreisende trenger å gjøre for å delta, er å samkjøre til stasjonen ved hjelp av SammeVei-appen, eller å registrere samkjøringen manuelt på pilotprosjektets nettside. De som gjør det, kan parkere på de parkeringsplassene vi reserverer til formålet, forteller Eili Vigestad Berge, prosjektleder og leder for konseptutvikling i Bane NOR Eiendom.

Flere reisende til stasjonen med færre biler

Det er i dag mange togreisende som har behov for å kjøre bil til stasjonen.
– De færreste bor på eller i umiddelbar nærhet til togstasjonen. NSB-Konsernet satser på utvikling av løsninger som hjelper passasjerene å komme seg enkelt fra dør til dør, ikke bare fra stasjon til stasjon. Ved å hjelpe kundene med reisen til togstasjonen, gjør vi kollektivreisen mer attraktiv, og det blir bedre for både kunder og miljøet. Samarbeidet med Bane NOR og SammeVei passer perfekt inn i satsingen, sier mobilitetsdirektør i NSB-konsernet, Synne Homble.

- Vi håper først og fremst at denne samkjøringsløsningen vil redusere hverdagsstresset for våre kunder ved at de kan kjøre sammen til stasjonen. Hvis mange nok tar løsningen i bruk, frigjøres parkeringskapasitet ved stasjonen. I tillegg blir det mindre biltrafikk på veiene inn mot stasjonen og mindre kø, altså en god løsning også for miljøet, avslutter Eili Vigestad Berge.

Slik deltar du:

Du samkjører med noen til togstasjonen, og registrerer deretter turen. Hver samkjøring må registreres, og registreringen kan gjøres på to måter:

  1. Bruk SammeVei-appen til å finne en sjåfør/passasjer å kjøre sammen med, og SammeVei tar seg av resten.
  2. Fyll ut et skjema på www.sammevei.no/tog.