Kjempet mot store snømengder

Svært krevende værforhold skapte store utfordringer for alle typer samferdsel mange steder i landet tirsdag 16. januar. Togtrafikken var også rammet. "Dette har vært en ekstrem dag", sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik var situasjonen på Sørlandsbanen natt til tirsdag. Legg merke til kontaktledningsmasta midt i bildet! (Foto: Harald Roland)

Stikkord var blant annet trær som bøyer seg inn mot sporet på grunn av tung snø og vind, samt problemer med å styre sporvekslene når snøen lavet ned. Enkelte steder falt det over en halv meter med snø.

Størst var problemene i Drammen, hvor vind og kraftig snøfall gjorde at sporvekslene på Drammen stasjon føk igjen natt til tirsdag. – Vi hadde folk ute, men det var rett og slett for mye snø. I tillegg hadde vi havari på en snøryddemaskin, sier Bjørn Ståle Varnes, banesjef for Vestfoldbanen.

Dette førte til at bare ett spor kunne brukes på Drammen stasjon fram til situasjonen begynte å normalisere seg utpå formiddagen. Da hadde også et tjuetalls medarbeidere forlatt sine kontorarbeidsplasser og deltatt i snøryddingen. 

Nedsnødde sporveksler skapte også problemer på andre banestrekninger på Østlandet tirsdag. De fleste togene gikk, men forsinkelsene var betydelige.

På Sørlandsbanen mellom Nordagutu og Sira var det redusert framkommelighet for togene og stengt i perioder, blant annet på grunn av at tung, våt snø kombinert med vind førte til trefall over kontaktledningen som forsyner togene med kjørestrøm.

Det samme skjedde på Bratsbergbanen og Vestfoldbanen mellom Larvik og Skien. Ved ett tilfelle hang e-verkets strømledning ned på kontaktledningen. Kjørestrømmen forsvant også på Østfoldbanen sør for Kornsjø.

På Saltfjellet blåste det full storm. Bane NORs Beilhack, som er en roterende snøfreser, fikk feil på freseutstyret og kjørte seg fast i snøstormen natt til tirsdag. Dette gjorde at maskinen måtte spas løs fra snøen med manuelt utstyr. Banen ble åpnet igjen i 17-tiden tirsdag.

Høy beredskap
- Bane NOR har gjennom de siste årene anskaffet en del nytt utstyr. Vi har opprettholdt en god beredskap selv om de siste vintrene har vært relativt «snille». Det kan vi være glade for på slike dager som i dag. Men helt å unngå drifsforstyrrelser ved store snøfall og sprengkulde er svært krevende og ikke realistisk, sier banesjef Guttorm Moss i Oslokorridoren.

- Beredskapen innebærer ikke at alt går uten problemer ved så store snøfall som det vi opplevde i dag, men vi vet at vi gjør alt vi kan for å holde trafikken i gang og at den kan normaliseres så fort som mulig. Vi har gjennom erfaring laget gode prioriteringslister som viser hvordan vi skal brøyte og rydde og hvilke punkter som er de mest kritiske for å holde trafikken i gang, sier Moss.

Det aller viktigste er å sørge for at sporveksler fungerer og at det ikke blir for mye snø i sportraseen. I senere år er det rettet en stor innsats inn mot bedre sporvekselvarme på de kritiske stedene for å holde trafikken i gang. Utsatte veksler er forsterket med nye og kraftigere varme-elementer og bedre regulering.

Når snøfallet er over, tar det noen dager å komme helt ajour på driftsbanegårder og terminaler.

Vegetasjonsrydding
I perioden siden 2008 har Bane NOR drevet et omfattende og landsdekkende ryddeprosjekt for skog langs linjene. Dette har ført til langt færre tilfeller av stengte baner som følge av trær over linjer og ledninger.

- Det er gjort veldig mye, men det er fortsatt delstrekninger som gjenstår, blant annet mellom Nelaug og Kristiansand, samt vest for Kristiansand, opplyser seksjonsleder Morten Sælen Tanggaard i Teknisk avdeling i Bane NOR. Problemene på Sørlandsbanen det siste døgnet skyldes i stor grad busker og trær som bøyer seg inn over sporet.

- I 2018 gjør Bane NOR en rekordsatsing, hvor vi setter av 64 millioner kroner til dette formålet. Dette fordeler seg omtrent likt mellom hogst og fjerning av ettervekst.  På Sørlandsbanen skal vi bruke 6 millioner på strekningen vest for Kristiansand i år, sier Tanggaard.

Første bane som ble ferdig ryddet var Gjøvikbanen og deretter ble Bergensbanen gjennom Hallingdal prioritert. På begge disse banene har det tidligere vært store problemer på dager med mye vind og snø. Nå er denne typen problemer så å si fraværende. Skogryddingen har også en positiv effekt for viltpåkjørsler.

Bratsbergbanen mellom Skien og Nordagutu ble stengt fra tirsdag fram mot helga på grunn av snømengdene og et stort antall trefall. (Foto: Knut H. Solhaug)