Jobbehelg mellom Eidsvoll og Tangen

Helga 14-16. april skal Bane NOR utføre en rekke arbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen. Arbeidene pågår fra lørdag morgen kl. 07.00 frem til mandag morgen kl. 05.00. Togene erstattes med buss.

Illustrasjonsfoto fra forberedende arbeider ved Kleverud i fjor. (Foto: Bane NOR)

Les om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt på NSBs nettsider.

Ved Kleverud sør for Espa skal en ny undergang (kulvert) i betong heises på plass under Dovrebanen. Det blir støy fra sprengninger nær jernbanesporet og gravearbeider. E6 og fylkesvegen forbi Kleverud stenges for trafikk den korte tiden sprengingene pågår.

Den nye undergangen skal brukes når anleggsarbeidet med Hestnestunnelen og nytt dobbeltspor nordover fra Kleverud starter opp.

Mens banen er stengt gjøres det også ulike vedlikeholdsoppgaver. Strekningen mellom Eidsvoll og Langset skal befares, en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Det blir også diverse vedlikeholdsarbeider på Minnesund jernbanebru, blant annet montering av lanterner på brua.

I løpet av helgen blir det utført rutinekontroller på signalanlegget mellom Eidsvoll og Tangen, og av kontaktledningsanlegget på strekningen mellom Minnesund og Strandlykkja. Videre skal også viftene i Ulvintunellen kontrolleres.