Innføring av pendlerparkering ved åtte stasjoner

Mandag 9. april innføres pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og to i Oslo.

De aktuelle stasjonene er Grorud, Høybråten, Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn stasjon. I tillegg blir det innført pendlerparkering ved Kjelsås og Ljan stasjon den 23. april.

Pendlerparkering
Pendlerparkering er et rimelig parkeringstilbud forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort).

- Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonen blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid. Parkeringsplassene som avsettes til pendlerparkering, vil i tiden mellom kl. 05 og kl. 17 på hverdager, ikke lenger kunne opptas av andre. På kveldstid og i helgene kan plassene benyttes av alle, gratis, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

I Asker, Bærum og Oslo gjelder bypris, og pendlerparkering koster kr. 250,- per 30-dagersperiode og kr 85,- per uke. Pendlerparkering betales med appen «Bane NOR Parkering». Les mer om parkeringsordningen her.  

Det er også avsatt noen p-plasser ved hver stasjon til dagparkering for reisende med enkeltbillett.

Ny parkeringsstrategi
Innføringen av prislagt pendler- og dagparkering er et av flere virkemidler i Bane NORs nye, overordnede parkeringsstrategi.

- Med den nye parkeringsstrategien har vi til hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene, sier Ruud Johansen.

For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til togstasjonene, vil Bane NOR også flere steder oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler. I tillegg er planen på sikt å få på plass nye, teknologiske løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

Parkeringsstrategien er tilgjengelig på denne siden.  

Bane NORs parkeringstilbud
Bane NOR har ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet.  Parkeringsplassene er en viktig del av Bane NORs tilbud ved stasjonene. Parkering tilbys i tre kategorier:

  • Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett. Betaling skjer via appen «Bane NOR Parkering».
  • Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Betaling skjer ved hjelp av betalingsautomat.
  • Gratisparkering. Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis. Bane NOR har ingen kontroll med om brukerne av gratisparkeringen er reisende.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.