Hensynet til folkehelsa veier tyngst

Beboerne langs jernbanen fra Sandefjord til Lauve går roligere tider i møte. Fredag 1. juni er det slutt på at togene tuter før passering av usikrede planoverganger på private eiendommer, de såkalte jordbruksovergangene.

Langs Vestfoldbanen benyttes signalhornet på toget for å varsle når et tog nærmer seg en usikret planovergang. Det har ført til mange klager, blant annet til kommunelegen i Larvik. Foto: Cathrine Riis-Usbøl

Jernbanens trasé deler noen ganger bondens land i to, slik at traktor og annen redskap må krysse jernbanen for å drifte åker og eng. For å varsle at toget nærmer seg en slik overgang, varsles det med tutesignal fra toget. Så høyt og mye at det har ført til helseplager for mange av naboene.

På denne strekningen passerer det rundt 40 tog i døgnet og tutingen er en stor belastning for naboer, som forteller om støyplager og fravær av nattesøvn. Men for å sørge for at sikkerheten fortsatt er høy, vil Bane NOR innføre nye tiltak. Når en grunneier eller bruker skal krysse planovergangen, må vedkommende ringe togledelsen for å forsikre seg om det ikke kommer et tog, og at passering er trygt. Dermed blir nabolaget spart for støy ved at brukeren selv er ansvarlig for å kontakte togledelsen.

- Når bonden ringer togleder vil han få beskjed om at det kommer tog eller ikke. I dag kjører de bare over, med hørselvern festet godt rundt ørene, forteller banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Langs Vestfoldbanen er det benyttet signalhorn på togene for å varsle når et tog nærmer seg en usikret planovergang. Det har ført til mange klager, blant annet til kommunelegen i Larvik.

Bane NOR har vurdert at innføring av ringerutiner er en liten belastning for dem det gjelder, mens konsekvensene for naboene er gledelige. Kartleggingen viser at planovergangene er generelt lite i bruk. Bane NOR har derfor funnet andre løsninger som gir det samme høye sikkerhetsnivå slik at tuting utgår til naboenes beste.

Bane NOR er opptatt av sikkerheten til alle som ferdes på og ved jernbanen. Derfor arbeider Bane NOR hele tiden med å øke sikkerheten langs jernbanesporene. Et av tiltakene er å redusere antall planoverganger. De siste 15 årene er mer enn 1500 private og offentlige overganger fjernet.