Helgejobb på Østfold-, Vestfold- og Bergensbanen

Helga 28-29. april innstilles togtrafikken både på Østfoldbanen, Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien, samt på Bergensbanen mellom Myrdal/Voss og Bergen. Bane NOR skal gjøre viktige arbeider med vedlikehold og utbygging av disse strekningene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nord for Ski ble Østfoldbanen lagt om i påsken, som et ledd i byggingen av Follobanen. En av aktivitetene i helga er nøytralisering og andre etterarbeider på de nye sporene her. (Foto: Alejandro Decap)

Østfoldbanen

Østfoldbanen blir stengt på strekningen Oslo S-Halden/Kråkstad fra lørdag 28. april klokken 02:00 fram til søndag 29. april klokken 14:00. Se informasjon på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Follobanen

Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. Som et ledd i anleggsarbeidet gjøres mange arbeidsoperasjoner tett opptil spor i drift, noe som av sikkerhetsgrunner krever stans i togtrafikken.

I Gamlebyen i Oslo utføres grunnarbeid og arbeid med jernbanetekniske installasjoner ved Loenga. Langs Østfoldbanen mot Bekkelaget støpes det mastefundamenter og bygges føringsveier. Det blir også noe rydding av vegetasjon nær Østfoldbanen ved Ladegården.

Nord for Ski gjøres det etterarbeider på de nye sporene som ble lagt inn i påsken. På anleggsområdet ved Vestveien fortsetter byggingen av den nye undergangen som skal gå under sporene og binde sammen øst- og vestsiden av Ski sentrum.

Lørdag 28. april mellom kl. 07 og 17 vil pendlerparkeringen ved Vestveien i Ski stenges. Bane NORs entreprenør må utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid i området, noe som krever at området sperres av. Øvrig trafikk vil ikke påvirkes.

Like sør for Ski skal fundamenter og kabelføringer etableres inne i Finstadtunnelen, og i Kjølstadtunnelen fjernes tak- og veggplater.

Sandbukta-Moss-Såstad

I Sandbukta nord for Moss gjøres arbeid i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

- Vi kommer til å drive wiresaging av fjell tett på jernbanesporet, og det blir også noe sprenging på dagtid lørdag. Arbeidet er en del av de forberedende arbeidene for nytt dobbeltspor, som skal tas i bruk i 2024, forteller Glenn-Frode Lund, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

- I Sandbukta skal totalt 80.000 fm3 fjernes frem til høsten 2019, slik at hovedentreprenøren kan begynne på påhugget til den nye Mossetunnelen på 2,7 km som går helt inn til den nye stasjonen vi skal bygge i Moss, sier Lund.

Vedlikehold og fornyelse

Mens banen er stengt utføres det også en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold, noe som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet på strekningen.

Blant annet gjøres det skinne- og svillebytter flere steder mellom Dilling og Skjeberg, samt at sporet pakkes med pakkmaskin. Skinnebytte står også på programmet ved Hølen.

Vestfolbanen

Banen er stengt mellom Tønsberg og Skien hele lørdag og søndag 28-29. april. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

- Hovedaktiviteten vår i denne perioden er boring av mastefundamenter på strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Til dette arbeidet benyttes et skinnegående boretog, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR.

- På Vestfoldbanen har vi en del tremaster for kontaktledningen som er gamle og bør byttes. Dette er noe vi har gjort på ulike strekninger gjennom flere år, og helgens arbeider er forberedelser til dette. I tillegg gjør vi en del andre vedlikeholdsjobber, sier banesjefen.

Bergensbanen

Til helga har Bane NOR samla opp arbeidsoppgåver som krev ein lengre periode utan togtrafikk.

- Me kjem til å ha fagfolk ute for å kontrollere og vedlikehalde både spor, signal og kontaktleidning. Strekninga er vêr- og klimautsett, og arbeidet me gjer er med på å sikre ein trygg og punktleg transport for passasjerar og gods, seier områdedirektør Tony Dæmring i Bane NOR.

Togtilbodet

Strekninga mellom Myrdal og Bergen vert stengd for vanleg trafikk frå natt til laurdag 28. april klokka 00.45 til søndag 29. april kl. 9.00. I tillegg vert strekninga mellom Voss og Bergen stengd for vanleg trafikk fram til 11.50 søndag. NSB har detaljane om korleis dette påverkar togtidene:

Dei som skal reise med buss frå Bergen til Arna finn bussen sin ved perrong K på Bergen busstasjon. For øvrige reisande vert det sett opp bussar som går frå jernbanestasjonen i Bergen.

Arbeidsplan

I Gravhalstunnelen vest for Myrdal skal det gjerast sikringsarbeid mot vatn og is som kan trenge inn og skade skjenene. På Bolstadøyri i Voss kommune skal Bane NOR arbeide på signalanlegget, og på Langhelle i Vaksdal er ein i gang med rassikring. Det skal gjennomførast årleg rutinekontroll av sporet og det elektriske anlegget langs Vossebanen. På Bergen stasjon skal ein utbetre ein sporveksel.

På Voss stasjon skal Voss Gondol byggje stillas over jernbanespora i samband med den nye gondolbanen.

Bane NOR minner om at det er farleg og forbode å ferdast i eller nær sporet. Sjølv om den vanlege togtrafikken er innstilt, kan det kome arbeidstog på sporet når som helst.