Hedrende omtale til Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon fikk hedrende omtale av juryen da «Vakre vegers pris» ble utdelt i forbindelse med Teknologidagene i Trondheim tirsdag 30. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På vegne av Bane NOR mottok prosjektdirektør Stine Undrum hederen fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Jan Erik Kregnes)

- Holmestrand stasjon er bygget som en fjellhall helt inn mot bykjernen.  Dette har vist seg å være svært vellykket byutviklingsgrep, der jernbanestasjonen danner et nytt omdreiningspunkt i Holmestrand og gir grunnlag for en positiv sentrumsutvikling, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Prisen deles ut hvert annet år – og kan altså også gis til samferdselsanlegg som ikke er rene vegprosjekter. Bybanen i Bergen fikk prisen i 2012.

- Det var helheten av det som er bygd i Holmestrand som ble vurdert for prisen. Det vil si at elementer som gang- og atkomstveger, utearealer og fjellheisen til Rove vurderes sammen med fjellhallen og selve stasjonen, sier prosjektdirektør Stine Undrum i Bane NOR.

Nye Holmestrand stasjon var en del av dobbeltsporprosjektet Holm-Nykirke som ble åpnet på tampen av 2016.

De to prosjektene som ble belønnet med Vakre vegers pris for 2018, var E6 gjennom Gudbrandsdalen (Frya-Sjoa) og hovedgatene i Tvedestrand. Det kom inn forslag på 40 anlegg. 

Du kan lese mer om tildelingen på nettsidene hos Statens vegvesen.

Nordre inngang til Holmestrand stasjon, hvor det er kollektivterminal og parkering. (Foto: Anne Mette Storvik)

Fra stasjonshallen inne i fjellet. (Foto: Anne Mette Storvik)