Handlingsprogrammet er ute på høring

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik la mandag 9. april fram jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029, som nå legges ut på høring. I hovedsak har innspillene fra Bane NOR blitt tatt hensyn til.

I tillegg legger handlingsprogrammet blant annet opp til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen fra 2019 og planskilt avgreining sør for Ski for Østfoldbanens østre linje i 2025. For strekningen Haug-Sarpsborg vil det være behov for å se på kostnadsreduserende tiltak. Høringsdokumentet og Jernbanedirektoratets pressemeldinger finner du her.

- Vi er glade for at Jernbanedirektoratet har tatt hensyn til innspillene fra Bane NOR, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. - Det innebærer en jevnere utbyggingstakt som vil komme de reisende til gode. Vi kan bygge smartere og få mer jernbane for pengene. I Bane NOR er vi klare til å ta fatt på arbeidet.

- Nå skal vi bruke tid på å sette oss godt inn i handlingsprogrammet. Høringsinstansene skal si sitt. Vi vil komme tilbake med eventuelle ytterligere kommentarer på et senere tidspunkt, sier Frimannslund.

Handlingsprogrammet som utarbeides av Jernbanedirektoratet, skal fastsette hvordan ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP) realiseres. Bane NOR overleverte sine faglige innspill til handlingsprogrammet i februar.

Jernbanedirektoratet sender nå handlingsprogrammet på offentlig høring fram til 22. juni. Blant annet inviteres fylkeskommunene til å behandle høringsutgaven. Fastsettelse vil skje i starten av juli 2018.