Go-Ahead vant Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har 17. oktober besluttet at kontrakten om å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et nytt selskap skal overta persontrafikken på Sørlandsbanen. (Illustrasjonsfoto fra Kristiansand stasjon: Njål Svingheim)

- Det har lenge vært konkurranse på godstransport. Nå får vi konkurranse også for persontransport. Dette gir et nytt selskap for Bane NOR å forholde seg til. Vi vil gratulere Go-Ahead og ser fram til et godt samarbeid. Vi vil samtidig uttrykke stor forståelse for den situasjonen som NSB og deres medarbeidere nå befinner seg i, kommenterer konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Cecilie Pindsle, direktør for persontrafikk i Kunde- og Trafikkdivisjonen i Bane NOR, supplerer:

- Vi vil først og fremst gratulere Go Ahead så mye. Nå går vi inn i en fase hvor Go Ahead sammen med oss skal forberede oppstart 15. desember 2019. Vi er godt forberedt og ser fram til et samarbeid som skal gi gode kundeopplevelser for de reisende på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, sier Pindsle.

Skarp konkurranse

Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen, og det var små forskjeller mellom dem. Du kan lese mer om konkurransen og tildelingen av kontrakten i denne saken på Jernbanedirektoratets nettsider.

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med Go-Ahead kan signeres 30. oktober etter at karensperioden er utløpt. Selskapet får litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, som er planlagt den 15. desember 2019.