Forsterker og fornyer i seks sommeruker

Fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i seks uker i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen stasjon.

Illustrasjonsbilde fra arbeider på Oslo S sommeren 2016. (Foto: Øystein Grue)

Bane NOR skal arbeide sammenhengende i seks uker for å bygge en bedre jernbane med større punktlighet til beste for kundene i perioden 23. juni – 5. august. Det betyr perioder med stengte strekninger og alternativ transport.

Statens vegvesen oppgraderer Ekeberg- og Svartdalstunnelen, tunnelen er derfor delvis stengt i ukene 27 – 32.

Togstrekninger som berøres:
Lieråsen tunnel, stengt mellom Asker og Drammen stasjon
Stengt uke 26 – 31 (23. juni til og med 5. august)
Helgen 28-29. juli er det stengt Oslo – Drammen

Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo. Spikkestadbanen kjører også som normalt.

Arbeidene berører alle lokaltog og regiontog som kjører på strekningen. Flytoget er også berørt av arbeidene i Lieråsen tunnel.

Østfoldbanen:
Uke 26 (23. juni – 29. juni): Stengt mellom Kolbotn – Rygge og Kolbotn-Mysen/Rakkestad.

Uke 27 – 30 (30.juni - 29. juli): Østfoldbanen østre linje er stengt Oslo S-Mysen/Rakkestad. Østfoldbanen vestre linje er stengt Oslo S-Rygge.

Uke 31 (30. juli – 5. august): Stengt Vestby-Rygge.

NSB tilbyr alternativ transport
NSB setter opp alternative reisetilbud fordelt på busstilbud fra NSB, samt Ruters ordinære tilbud med buss og T-bane. Merk at Østfoldbanen er ulikt berørt gjennom sommeren, det er derfor viktig å sette seg inn i detaljene for den perioden du skal reise.

Mer konkrete detaljer om alternativ reise kommer på NSBs nettside og i NSBs reiseapp fortløpende frem mot sommeren.

Sett deg inn i alternativene
Det er viktig at de reisende beregner ekstra reisetid da alternative reisemåter normalt tar lengre tid. Den største utfordringen er rush-tiden inn og ut av Oslo, Asker og Drammen stasjon, og det er viktig at en setter seg inn i hvilke alternativer som er tilgjengelig med tanke på å planlegge godt for sin reise. Vi anbefaler reisende å ikke sette seg i bilen.

Trafikken byr på utfordringer – uke 26 mest krevende
Den første uken, særlig arbeidsdagene fra mandag 25. til fredag 29. juni blir utfordrende. Da er det fortsatt mange reisende, og med alternativ transport blir det økt busstrafikk til og fra Oslo S, Asker og Drammen stasjon. Rundt disse stasjonene er det allerede et utfordrende trafikkbilde.

Også uke 31 er en uke med økende trafikk etter sommerferien, det er Norway Cup, tunnelarbeider i Ekeberg- og Svartdalstunnelen, samt at NSB har behov for å sette inn et stort antall busser.

Samarbeider med NSB, Bane NOR, Statens vegvesen, Ruter og Flytoget
Når det gjøres store oppgraderinger på både jernbane og vei i Oslo, er det vanskelig å unngå at arbeider utføres samtidig. Sommeren er en tid med mindre trafikk og derfor den minst utfordrende tiden å jobbe på, selv om en ikke kommer unna at mange mennesker blir berørt av arbeidene.

Bane NOR, NSB, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å finne så gode løsninger som mulig for kundene. De enkelte aktørene kommer med mer informasjon om sitt arbeid og tilpasninger, samt alternative løsninger nærmere sommeren.

Kontaktpersoner for pressen:
NSB: Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz, NSB Persontog tlf. 952 48 688
Bane NOR: Britt-Johanne Wang, kommunikasjonsrådgiver Oslokorridoren tlf. 909 67 429
Statens vegvesen: Rikke Brouer-Wangen, kommunikasjonsrådgiver tlf.: 916 95 552
Ruter: Pressevakt tlf. 400 01 518
Flytoget: Pressevakt tlf. 905 49 154