Flere avganger på Østfoldbanen

Fra ruteendringen i desember blir det bedre togtilbud i rushtiden på Østfoldbanen. Nettdekningen ombord skal også bli bedre.

Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under pressekonferansen på Oslo S. (Foto: Olav Nordli)

- Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. På en måte er det et tegn på suksess når så mange velger toget at det blir trangt om plassen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse på Oslo S fredag 29. juni. 

- Store investeringer i ny infrastruktur vil gi en betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi trenger tiltak som gjør det levelig fram til Follobanen åpner. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen, sa statsråden.

Hovedutfordringen på Østfoldbanen er i dag kapasiteten på lokaltoget (linje L2) mellom Ski og Stabekk. Toget er ofte fullt og bruker lang tid på av- og påstigning ved stasjonene. Dette skaper forsinkelser som forplanter seg i hele systemet. I tillegg har det vært en økende etterspørsel etter reiser motstrøms, særlig til og fra Ås.

- Kapasitetsutnyttelsen på Østfoldbanen er høy, og det er lite som skal til før det oppstår forsinkelser. Vi håper at tiltakene som nå innføres letter presset på de travleste avgangene, sa Solvik-Olsen. 

Dette er tiltakene:

  • Linje L22 Mysen-Skøyen – to avganger hver vei får stopp på Vevelstad i rushtiden. Sammen med Ruters busstilbud fra Bøleråsen og Vevelstadåsen gir dette et godt tilbud som avlaster eksisterende avganger.
  • Linje L22X Mysen-Oslo S (rushtidsavganger), to avganger hver vei får stopp både på Kolbotn og Vevelstad.
  • Det settes opp en ny avgang på linje L2 på strekningen Kolbotn-Oslo S i morgenrush.
  • Det settes opp en ny avgang på linje L21 Skøyen-Moss i ettermiddagsrush.
  • Tre nye avganger i morgenrush mot Moss på linje L21.
  • Tre nye avganger i ettermiddagsrush mot Oslo på linje L21.

Tilbudsforbedringen betyr at det blir halvtimesruter i rushtiden i begge retninger på linje L21 Stabekk-Moss. Dette kommer særlig reisende til og fra Moss, Vestby og Ås til å merke. Flere avganger i motstrøms rush er viktig for å fange opp økt innpendling til Ås og Vestby. Kolbotn får også flere avganger i rushtiden.

Tiltakene, som er resultat av at Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Norske tog og NSB sammen har sett på ulike muligheter for å styrke togtilbudet, innføres altså fra ruteendringen i desember.

Bedre dekning ombord  

Mobiloperatørene har bygget ut nettdekningen langs Østfoldbanen, mens Bane NOR har sørget for nettdekning i tunnelene. Utfordringen har vært at en del av togene som brukes på strekningen har vært for "tette" til at signalene slipper inn i kupeene. Det må derfor installeres mottaksutstyr (repeatere) om bord i disse togene.

Det er ikke endelig bestemt hvilke tog som dette utstyret skal installeres i først. Det er først og fremst i de litt eldre togene som brukes i InterCity-trafikken på strekningen Oslo-Halden (R20) det er behov for ombordutstyr. Disse togsettene vil derfor stå høyt på prioriteringslista. Flirt-tog som er i trafikk på Østfoldbanen mellom Oslo og Mysen og Oslo og Moss har allerede dette utstyret montert. 

Arbeidet med å installere repeatere starter neste år, men allerede nå vil Jernbanedirektoratet be Norske tog om å hente inn tilbud i markedet. 

Vurderer dobbeltdekkere

Jernbanedirektoratet har også fått i oppdrag å vurdere om toetasjes tog kan være en god løsning på Østfoldbanen. Dette arbeidet pågår for fullt og direktoratet skal blant annet se på kostnader for å gjøre nødvendige tilpasninger av infrastrukturen og verksteder. Dette arbeidet er forventet ferdig til høsten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen intervjues om tiltakene. (Foto: Olav Nordli)