Får gjort mer med Vedlikeholdstoget

Bane NORs 70 meter lange vedlikeholdstog har siden 2013 blitt brukt til effektivt sporvedlikehold. Med arbeidsvogn, lagervogn og et kombinert verksted og oppholdsvogn er dette togsettet godt egnet til både feilretting og vedlikeholdsoppgaver.

Med Vedlikeholdstoget kan vedlikeholdsoppgaver utføres raskere og mer effektivt. Her benytter Johan Orest fra Baneservice en toppsliper for å slipe skinnen slik at den får en jevn overflate etter påleggssveising. Toppsliperen i Vedlikeholdstoget er elektrisk, og lager veldig lite støy sammenlignet med de toppslipere med bensinmotor. Foto: Bjørn Marius Johnsen

Seks netter på rad har Vedlikeholdstoget rullet inn i den 14,5 km lange Romeriksporten på Gardermobanen med mannskap og materialer om bord. Det er blitt utført påleggssveis i slitte sporveksler – en jobb som vanligvis krever at tunellen må stenges for trafikk mens arbeidene pågår.

Effektiv hverdag

 Når arbeidene skal utføres fjernes gulvet og en får direkte tilgang til sporet. Foto: Linda-Theres Trondsen

Vedlikeholdstoget sørger for at reparasjoner og vedlikehold i spor kan utføres fra innsiden av toget. Kort fortalt er Vedlikeholdstoget et rullende sporverksted, og når toget ankommer arbeidsstedet kan gulvet åpnes og veggene skyves ut i bredden (80 cm på hver side) slik at mannskapet kan jobbe skjermet fra vær, vind og trafikk i nabospor.

Store gevinster

- Uten toget må Romeriksporten stenges for trafikk hvis vi skal ut og feilrette eller gjennomføre vedlikeholdsarbeider, forteller tilstandskontrollør Jan-Magne Kvernmo. Med Vedlikeholdstoget kan vi jobbe uforstyrret mens tog passerer i normal hastighet i nabosporet, fortsetter han.

Her er gulvet fjernet og en kan jobbe i sporet - godt beskyttet fra vær, vind og passerende tog i nabospor. Foto: Bjørn Marius JohnsenDet er en lang tunell å frakte materialer i, og det er langt fra Lillestrøm og inn til komponentene som skal repareres.
- Med toget får vi utnyttet arbeidstiden og siden alt av materiale og verktøy er om bord unngår vi å bruke unødig tid på å kjøre ut og inn av tunellen, sier faggruppeleder linjen, André Grøtli.
- Kollegene i pukken er også veldig fornøyde med toget. Arbeidslyset er godt, de får mer tid til feilretting og får jobbet skjermet fra tog som passerer i nabosporet, sier han.

Gode, trygge arbeidsforhold

Det er gode og trygge arbeidsforhold, og den største gevinsten med toget er den høye sikkerheten. Mye regn og sterk vind kan eksempelvis føre til at sveisearbeider må avbrytes, en utfordring en unngår med Vedlikeholdstoget. I tillegg kan traverskranen benyttes til å løfte eller flytte tunge materialer. I verkstedet kan en også utføre mindre reparasjoner, og i den lille kantinedelen kan mannskapet lage seg kaffe og spise når de er ute på jobb. Det er også et lite toalett om bord.

I tillegg reduserer toget støyen mot naboområder, noe som er svært gunstig under nattarbeider.

Flere oppgaver

- Vi planlegger også å teste toget til forskjellige typer arbeider, og da spesielt oppgaver knyttet til arbeider med signal og i sporet, sier tverrfaglig planlegger Ole Gjermund Bredesen.
- Vi planlegger arbeidene våre slik at vi får utnyttet arbeidsperiodene best mulig. Med toget får vi for eksempel jobbet en time ekstra på natt, noe som gir store gevinster for oss, fortsetter han.

- Vi slipper også å bære tungt, men noe av det beste er at alle jobber trygt beskyttet mot vær, vind og passerende tog i nabospor, sier Jan-Magne. Det er viktig med effektivt vedlikehold og at arbeidene kan gjennomføres raskest mulig. Vedlikeholdtoget gjør oss i stand til å utføre slikt arbeid raskere, mer effektivt og bedre enn før.

Jan-Magne Kvernmo, André Grøtli og Ole Gjermund Bredesen er svært fornøyde med vedlikeholdstoget. Foto: Linda-Theres Trondsen