Enighet med Unio og SAN, brudd med LO og YS

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, er det oppnådd enighet med Unio og SAN. Dessverre var det ikke mulig å bli enige med LO Stat og YS, som valgte å bryte forhandlingene.


Den 1. januar 2017 ble etaten Jernbaneverket erstattet av statsforetaket Bane NOR.  Forhandlingene har handlet om å etablere en ny tariffavtale etter overgangen. 

Etter en rekke direkte forhandlingsmøter mellom Bane NOR og fagforeningene, ble det gjennomført såkalte Fase 3-forhandlinger mellom Spekter og hovedsammenslutningene 10. og 11. januar.  

- Det ble altså enighet med Unio og SAN, men vi kom dessverre ikke i mål med LO og YS, sier Beate Hamre Deck, konserndirektør HR i Bane NOR.

- Bane NORs intensjon om å videreføre den økonomiske verdien av dagens avtaler står fortsatt fast, og vi håper partene med riksmeklerens hjelp finner fram til en løsning som er god for både Bane NOR og de ansatte, framholder hun.

I tråd med vanlige prosedyrer i tarifforhandlinger blir det i neste omgang høyst sannsynlig mekling hos riksmegleren mellom Spekter og LO Stat samt YS. Det er foreløpig ikke avklart når meklingen vil finne sted. Mer informasjon blir gitt når dato er fastsatt.